Calendari curs

CALENDARI CURS 2016-17


CALENDARI CURS 2016-17

1r trimestre

1 de setembre

Inici de curs professors. Claustre

1a 9 setembre

Entrega de la part pràctica del Treball de recerca als tutors

1, 2 i 5 de setembre

Proves extraordinàries de setembre

6 de setembre

Junta d’avaluació extraordinària de setembre

7 de setembre

Recollida de notes extraordinàries

13 de setembre

Presentació  i inici de curs

13 de setembre

Reunió de pares de 1r (20h) i 2n d’ESO (20h30)

14 de setembre

Reunió de pares de 3r i 4t d’ESO i Batx. (20h)

20 de setembre

Treball de recerca. Tutoria

30 de setembre

Lliurament de l’esborrany del TR

12 d’octubre

Dia festiu

14 d’octubre

Lliurament TR definitiu

18 d’octubre

Avaluació qualitativa ESO

25 d’octubre

Sortida de tutoria de 1r trimestre

31 d’octubre

Dia de lliure disposició

1 de novembre

Dia festiu

8 de novembre

Avaluació qualitativa de 1X (no ED ESO)

3 de novembre

Exposició TR

4 de novembre

Lliurament butlletins aval. Inicial+fulletó recuperacions gener  ESO

15 de novembre

Lliurament butlletins aval. Inicial+fulletó recuperacions gener  1x

15 de novembre

Fi del 1r trimestre de 2X

17 a  22 de novembre

Exàmens 1r trimestre 2X

24 a 29  de novembre

Exàmens 1r trimestre 1X

29 de novembre

Junta d’avaluació de 2X 1r trimestre

2 de desembre

Fi del 1r trimestre ESO i 1r X


 

2n trimestre

5 de desembre

Dia de lliure disposició

5 de desembre

Inici 2n trimestre

6 i 8 de desembre

Dies festius

9 de desembre

Lliurament de notes de 2n BTX

12 al 16 de desembre

Juntes d’avaluació 1r trimestre ESO  i 1X

21 de desembre

Lliurament butlletins de notes 1r trimestre

22 de desembre

Diada de Nadal

23 de des. al 8 de gener

Vacances de Nadal (ambdós inclosos)

9 de gener

Propostes TR

18 de gener

Sortida 2n trimestre

23 a 27 de gener

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

3 de febrer

Fi del primer quadrimestre

6 de febrer

Inici 2n quadrimestre

7 de febrer

Treball de recerca (tutoria)

14 de febrer

Fi del 2n trimestre de 2X

14 i 15  de febrer

Proves censals de 4t d’ESO

16 a 21 de febrer

Setmana d’exàmens 2n trimestre 2X

27 de febrer

Dia festiu de lliure disposició

6 a 10 de març

Bibliosetmana

7 de març

Junta d’avaluació de 2n trimestre 2X

10 de març

Lliurament  de notes de 2X

12 de març

Jornada de Portes obertes

16 a 21 de març

Setmana d’exàmens de 1X

17 de març

Fi del 2n trimestre

 


 


3r trimestre

20 de març

Inici del 3r trimestre

27 a 31 de març

Avaluacions 2n trimestre d’ESO i 1X

5 d’abril

Lliurament de butlletins 2n trimestre ESO i 1X

3 a 7 d’abril

Treball de síntesi, viatges de 4t d’ESO i 2x 

8 a 17 d’abril

Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)

18 d’abril

Treball de recerca

21 d’abril

Diada cultural: Sant Jordi

28 d’abril

Lliurament part teòrica TR

1 de maig

Dia festiu

5 de maig

Fi del 3r trimestre de 2X

4 a 9 de maig

Exàmens 2x

10 maig a 13 de juny

Classes de repàs PAU (excepte els dies 15 – 17 de maig)

15 a 17 de maig

Millora i recuperació interna 2x

19 de maig

Graduació 2X

23 de maig

Junta d’avaluació 2X

25 de maig

Lliurament de notes 2X

5 i 6 de juny

Festa Major de Llagostera

8 a 13 de juny

Exàmens  1x  (NO classes)

14, 15 i 16 de juny

Classe 1X

9, 12 i 13 de juny

Exàmens de recuperació extraordinària de 2X

12 a 16  de juny

Avaluacions ESO

13, 14 i 15  de juny

PAU

15 de juny

Junta d’avaluació extraordinària 2X

16 de juny

Lliurament de notes av. extraordinària 2X

16 de juny

Sopar de final de curs. Graduació 4t

19 de juny

Recollida dels llibres de text a l’hora de tutoria

19, 20 i 21   de juny

Millora i recuperació 1X

21 de juny

Sortides de tutoria 3r trimestre

22 de juny

Jornada esportiva.

23 de juny

Avaluacions tercer trimestre i final 1X

23 a 30 de juny

Preparació curs 2016-17

27 de juny

Lliurament de notes finals

1 a 5 de setembre

Recuperacions d’ESO i 1x

5, 6 i 7 de setembre

PAU