Τεχνο-Ανακύκλωση, Ανακαλύπτοντας με ανακυκλώσιμα υλικά την Επιστήμη  

Με τη συνέργεια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας Γιαννιτσών

Πειραματισμός με ανακυκλώσιμα υλικά: Οι Παιδαγωγικοί Στόχοι

 Η ιδέα κατασκευής πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά και η εν συνεχεία χρήση τους για τη διεξαγωγή σειράς πειραμάτων, έχει πρωτοποριακά προταθεί και εφαρμοστεί από έλληνες ερευνητές, ως “εργαλείο” διδασκαλίας της “επιστήμης”, τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παιδαγωγική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μεθόδου, συγκλίνει στην άποψη ότι πρόκειται για μια απολύτως διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή, που εγκλωβίζει το ενδιαφέρον, εξάπτει τη φαντασία, διεγείρει επιστημονικά, απελευθερώνει τη δημιουργική σκέψη, ευαισθητοποιεί στην προστασία του περιβάλλοντος, απομυθοποιεί την επιστήμη και ισχυροποιεί τους δεσμούς ομαδικής εργασίας.

Στη συσκευασία που κρατάτε στα χέρια σας, περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες βηματικής συναρμολόγησης της πειραματικής συσκευής, όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά, καθώς και  σενάριο πειραματικής διερεύνησης της αλληλεπίδρασης φυσικών παραμέτρων που καθορίζουν τη λειτουργία της.

Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι της εφαρμογής είναι:  

  • Να ωθήσει στην απομυθοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο τεχνολογικής έκφρασης, όπως επίσης και μία μεθοδολογία διερευνητικής μάθησης της επιστήμης.
  • Να ευαισθητοποιήσει βιωματικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση.
  • Να  διεγείρει τη δημιουργική σκέψη και να προσφέρει έναν πλήρως διαδραστικό-βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, έκφρασης και δημιουργίας.
  • Να προσφέρει την επιστημονική γνώση ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα μπορεί να απευθυνθεί προς όλα τα κοινωνικά και αγοραστικά στρώματα, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της εκπαίδευσης χωρίς σύνορα και κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς.

 “Ακριβώς επειδή η επινόηση κατασκευάζει μόνο με υλικά που παίρνει από την πραγματικότητα, είναι ανάγκη το παιδί να την εφαρμόσει σε κατάλληλες εργασίες που θα ενισχύσουν τις δομές και θα διευρύνουν τους ορίζοντές του, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και ωθήσεις προς κάθε κατεύθυνση”. (Βιγκότσκι)

«Όλα αυτά που μαθαίνουμε στο παιδί το εμποδίζουν να εφευρίσκει και να ανακαλύπτει». (Piaget)