Welkom op de Wetenschap&Techniek website

Ben je al nieuwsgierig geworden ?

Op school leren kinderen veel, maar buiten school minstens zoveel. Dat komt omdat kinderen een natuurlijke nieuwsgierigheid hebben naar de wereld om zich heen. Op CBS De Regenboog willen wij die nieuwsgierigheid warm houden en stimuleren. Op school leer je na te denken over veel verschillende dingen. Daarbij is het ook uitdagend om nieuwe dingen te leren en uit te denken en om daarmee iets te durven doen!  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen ook zullen leren door te doen en fysiek aan de slag kunnen. Dit wordt o.a. zichtbaar in spel en spelen, in het leren omgaan met verschillende techniek-materialen, wetenschapsvragen, in de kleuter techniek hal, ons technieklokaal en de samenwerking met het Technasium en de wijze waarop ICT wordt ingezet, zoals leren programmeren, leren onderzoeken en ontwerpen voor de 3D-printer. Naast "3D-Denken, Durven, Doen" is de vierde D onmisbaar,"Doorzetten".  Een eigenschap die nodig is om je doel te bereiken. Deze website wil daarin behulpzaam zijn, zodat kinderen ook thuis actief aan de slag kunnen, want....

Wat je hoort, vergeet je.

Wat je ziet, onthoud je.

Wat je doet, zul je begrijpen.

Leerlingen, ouders en leerkrachten vinden hier o.a.:

  • wetenschap- en techniekopdrachten; 
  • opdrachten gericht op ontwerpend en onderzoekend leren;
  • informatie over gereedschap en het gebruik daarvan; 
  • allerlei mogelijkheden om te leren programmeren;
Veel plezier met deze website en alles wat je hier kunt vinden.Hopelijk prikkelt het je nieuwsgierigheid.


Robot programmeren in het technieklokaal!