Voor de basisschool

Techniekambassadeur laat leerlingen kennis maken met wetenschap en technologie. 

In de modules bieden bedrijven inhoudelijke kennis en zicht op beroepen. Leerkrachten hebben kennis en ervaring om wetenschap en technologie op een leuke, leerzame manier bij leerlingen onder de aandacht te brengen. Zo dat leerlingen talent op dit gebied ontdekken en verder kunnen ontwikkelen.

Ga voor lesmateriaal naar lesmodules. Via Boek een (gast)les in de klas kunt u een 'techniekambassadeur' uitnodigen voor een gastles van een uur. 


Techniekambassadeur wil vooral haalbare en praktische handvatten bieden voor scholen om de samenwerking met het bedrijfsleven te versterken en voor bedrijven om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs. Techniekambassadeur vergoot de mogelijkheden voor basisscholen om invulling te geven aan wetenschap en techniekonderwijs. 

Als leerlingen al op de basisschool kennis maken met wetenschap en techniek wordt op latere leeftijd wellicht een keuze gemaakt voor een technische opleiding of beroep. En dat is hard nodig want er is nog steeds een groot tekort aan technisch opgeleid personeel op de arbeidsmarkt. Gelukkig kiezen meer en meer leerlingen voor een vervolgopleiding of studie in wetenschap en technologie. 

Eduscience brengt bedrijven en scholen bij elkaar. Samen gaan we voor meer kennis van wetenschap en technologie, voor het aanleren van vaardigheden en het stimuleren van een onderzoekende houding. Wetenschap en techniek bij uitstek geschikt voor veel afwisselende werkvormen, leren door doen, onderzoekend en ontwerpend leren. Basisscholen en bedrijven die samen een lesmodule willen ontwikkelen kunnen contact opnemen met EduScience via info@eduscience.nl

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser