Αρχική σελίδα

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των μαθημάτων

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά)

Web Site for Artificial & Computational Intelligence Under- and Post- Graduate Courses

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραδίδεται σε κάθε μάθημα καθώς οδηγίες για τις εργασίες

που θα αναλάβετε σε ομάδες μαζί με παραδείγματα υλοποίησης παρόμοιων εργασιών

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης
Επίκουρος Καθηγητής
(Εργαστήριο Υγειο-Φυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ Πάτρας
Ψαρών 6  25100 Αίγιο
Τηλ: +302691061150
Fax: +302691061250
e-mail: ckoutsog@teipat.gr,
           ckoutsog@ceid.upatras.gr


Υποσελίδες (1): ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Comments