E-SPAI TECNO-LÒGIC BATXILLERAT

Scientists discover the world that exists, Engineers create the world that never was. 
Theodore Von Kaman, Aerospace Engineer


DIBUIX TÈCNIC 2
Geometria plana
Transformacions geomètriques
* Isomètriques: simetria, gir, translació
*
Isomòrfiques: semblança, homotècia
*
Anamòrfiques: homologia, afinitat, inversió
Equivalència entre formes geomètriques
Exercicis PAU. Enunciats - Correccions

Tangències
Exercicis PAU. Enunciats - Correccions

Sistema Dièdric
Elements i conceptes fonamentals 
Poliedres: Tetraedre - Hexaedre - Octaedre
Superficies radials

Currículum de la matèria >>

http://www.aumentaty.com/community/es/software/

usuari: ccrespo

Comments