E-SPAI TECNO-LÒGIC BATXILLERAT

Scientists discover the world that exists, Engineers create the world that never was. 
Theodore Von Kaman, Aerospace Engineer


DIBUIX TÈCNIC 2
Geometria plana
PAU. Geometria Plana. Enunciats - Correccs
PAU. Tangències. Enunciats - Correccions

Sistema dièdric
canvi de pla - abatiment- gir
Políedres:

Representació i dibuix industrial
Simbologia. Normalització
Perspectiva Axonomètrica
...

currículum de la matèria >>
Comments