E-SPAI TECNO-LÒGIC BATXILLERAT

Scientists discover the world that exists, Engineers create the world that never was. 
Theodore Von Kaman, Aerospace Engineer


DIBUIX TÈCNIC 2
Geometria plana
Triangles
Polígons regulars
Transformacions geomètriques
* Isomètriques: simetria, gir, translació
* Isomòrfiques: semblança, homotècia
* Anamòrfiques: homologia, afinitat, inversió
Equivalència entre formes geomètriques
El·lipses
PAU. Geometria plana
PAU. Enunciats - Correccions
Tangències

Sistema Dièdric
Elements i conceptes fonamentals
Moviments: canvi de pla - abatiment - gir
Interseccions - Veritables Magnituds
Poliedres
Tetraedre - Hexaedre - Octaedre

Currículum de la matèria >>

http://www.aumentaty.com/community/es/software/

usuari: ccrespo

Comments