Startside

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Team Subsea Switch
Vi er en gruppe bestående av Alexander Furua Hansen, Johannes Boger og Jørn Einar Andersen
som fortiden går 2.året maskinteknikk ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg

Som en del av fagplanen skal vi ha ett hoved prosjekt som strekker seg over hele 2.året. Dette bestående
av en planleggingsfase (forprosjekt) og Gjennomføringsfase (hovedprosjekt)

Dette skal være ett prosjekt som omfatter de fagene som vi jobber oppimot
Vi har i denne perioden inngått en samarbeids avtale med Siemens Subsea Products her i Kongsberg, om å videreutvikle
 ett produkt som blir mye brukt i blant annet offshore bransjen!

Hva dette er og hvordan vi har jobbet kan du lese deg videre til i menyen til venstre!