Workshops‎ > ‎

Jerusalem, Feb 2nd 2015 (Hebrew)

מורים כמעצבי סביבות למידה טכנולוגיות

סדנא במסגרת כנס מדעי הלמידה הישראלי באוניברסיטה העברית בתאריך 1.2.2015  

יעל קלי ואורנית שגיא, אוניברסיטת חיפה

Based on: McKenney, S., Kali, Y., Markauskaite, L. & Voogt, J. (2015). Teacher design knowledge for technology enhanced learning: An ecological framework for investigating assets and needs. Instructional Science. (download

המחקר מתייחס כיום למקצוע ההוראה יותר ויותר כאל "מדע עיצוב" (Design science). עם זאת, תוכניות להכשרה מקצועית של מורים אינן שמות מספיק דגש על פיתוח המיומנויות הנדרשות למורים על-מנת לעסוק בעיצוב סביבות למידה בכלל, וסביבות למידה מוגברות טכנולוגיה בפרט. זאת, למרות הדרישה ההולכת וגוברת ממורים לפתח פעילויות וחומרי למידה מתוקשבים. בשנים האחרונות החלו חוקרים לבחון ולפתח דרכים לתמיכה בהתפתחותם של מורים כמעצבי סביבות למידה טכנולוגיות תוך התבססות על הידע, הצרכים והפרקטיקות הספציפיים המאפיינים את עבודתו של המורה. בסדנא זו נציג מסגרת רעיונית הממשיגה את המאפיינים הללו, ושואבת מגופי ידע העוסקים ב: א) המורה כמעצב, ב) תחום העיצוב ההוראתי (Instructional design), ו-ג) תחום העיצוב והחשיבה העיצובית (Design thinking). משתתפי הסדנא יתנסו בשימוש במסגרת הרעיונית לבחינת תסריטי "מורים כמעצבים" שהם מכירים מניסיונם. נפתח בהצגה קצרה של המסגרת, לאחריה נתפצל לקבוצות דיון שיבחנו את השימוש במסגרת כחוקרים, כמפתחי/מפעילי תוכניות פיתוח מקצועי, או כמורים מעצבים. לסיום, נתכנס שוב במליאה לדיון כולל בשלושת ההיבטים.

 תכני הסדנא

 במהלך הסדנא, לאחר הצגת הרקע התיאורתי (קישור למצגת), נתחלק לשלוש קבוצות, אשר כל אחת תעסוק באחד הזרמים של המסגרת האקולוגית בסיוע מסמך שיתופי שהוכן לצורך כך:

Comments