รูปพันธุ์ปลาต่างๆ

  
ปลาเตตร้า

ปลาหมู / ปลาค้อ

 
 
 
 
 
 
   
กล้วยหอม