อักษรนำ

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
อักษรนำ

อักษรนำ คืออะไร

           อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ จะอ่านออกเสียง อะ กิ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกตติดตามามพยัญชนะตัวแรก

เช่น

ขยับ    ขะ - หยับ                       จมูก    จะ - หมูก

ฉลาม ฉะ - หลาม                      ตลาด  ตะ - หลาด

อย่า อยู่ อย่าง อยาก

          หง-หญ-หน-หม-หย-หร-หล-หว เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกัน เรียกว่า อักษรนำ ตัว ห เป็นอักษรนำ ไม่อ่านออกเสียง แต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนำ

คำที่มี ห นำ ง
         บุหงา เหงาหงอย รากเหง้า แหงนหน้า เจ็บเหงือก หงุดหงิด สัปหงก เดือนหงาย
กลัวหงอ หง่างเหง่ง หงอนไก่ ใบหงิก หงุงหงิง หงึกหงึก หงิมหงิม เหงื่อไหล รากเหง้า ผมหงอก หงุบหงับ เมาหงำ แก่หง่อม

บทร้อยกรอง

บุหงาคราเดือนหงาย เหงาหงอยคล้ายกับกลัวหงอ

หงอนไก่ใบหงิกงอ คนเจ็บเหงือกหงุดหงิดเหงา

หง่างเหง่งวังเวงแว่ว แหงนหน้าแล้วไยซึมเศร้า

ผมหงอกหลอกลวงเรา ทั้งรากเหง้าเน่าเสียหาย

เมาหงำทำหงุบหงับ หงุงหงิงกลับฟังง่ายง่าย

หงิมหงิมยิ้มอายอาย คนแก่หง่อมย่อมเสียใจ


คำที่มี ห นำ ญ

ผู้หญิง ยิ่งใหญ่ ใบหญ้า

บทร้อยกรอง


ผู้หญิงผู้ยิ่งใหญ่ คุณย่าไปเกี่ยวหญ้ามา

ดูไว้ให้ชินตา ห นำ ญ อ่านเป็นหญอ

 คำที่มี ห นำ น

เสื้อหนา น้อยหน่า ใบหน้า เบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อย หน้าหนาว มีหนวด ใครหนอ ริมหนอง มีหนาม ใบหนาด หนักหน่วง เป็นเหน็บ ตัวหนอน หูหนวก ดูหนัง ทิศเหนือ

ไปไหน ไล่หนี เป็นหนี้ นิดหน่อย อิ่มหนำ กระหน่ำ เป็นหนุ่ม หนูหนุ่ย อุดหนุน ดินเหนียว


บทร้อยกรอง
บุญหนา น้อยหน่า ใบหน้านิดหน่อย

ใครหนอ หนูน้อย ดูหนัง ริมหนอง

เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่าย หนาวตายหนิงหน่อง

มีหนามหนักน้อง ไปไหนไล่หนี

หูหนวกเป็นเหน็บ หนุ่มเจ็บหนักหน่วง

หนวดเครา หลุดร่วง ดินเหนียวตระหนี่

หนูหนุ่ยอุดหนุน ทิศเหนือเชื่อซี

ใบหนาดใช้หนี้ กระหน่ำหนำใจ


คำทีมี ห นำ ม
          ห่อหมก เงินหมด หม่นหมอง สวมหมวก ตีหมา กินหมาก หมวดหมู่ ดูหมอ สมหมาย

เสื้อใหม่ ในหม้อ สายหมอก มีหมอน ใบหม่อน ม้าหมุน นอนหมอบ กำหมัด เป็นหมัน

หมั่นหา ปะหม่า คว้าหมับ หมักหมม แม่หม้าย หลายหมื่น เข็มหมุด น้องหมวย ผ้าไหม ไฟไหม้ แหวนหมั้น

บทร้อยกรอง

ปลาหมออยู่ในหม้อ แม่หม้ายรอสวมเสื้อไหม

ทำงานเสร็จใหม่ใหม่ เห็นไฟไหม้กองไม้หมอน

สวมหมวกในสายหมอก สมหมายบอกขอหมั้นก่อน

หม่นหมองต้องเดือดร้อน อย่าประหม่านั่งม้าหมุน

กำหมัดไล่ตีหมา เงินหมดมานั่งหมกมุ่น

เป็นหมันหมั่นหาทุน เงินสองหมื่นคืนน้องหมวย

รับเหมาหมักหมมอยู่ จัดหมวดหมู่หมอบลงด้วย

คว้าหมับจับกระบวย มีเข็มหมุดหยุดดูหมีคำที่มี ห นำ ย

ใบหยก น้ำหยด หยิบหย่ง หยิกหยอก ตัดหยวก หมูหยอง หยุดหย่อน สวนหย่อม

วิ่งหยอย หยักศก ขาหยั่ง หยากไย่ ใบหย่า หยาบคาย เหยียดหยาม เย่อหยิ่ง ลูกหยี หยุกหยิก หยุมหยิม หยูกยา หยาดเหงื่อ กระหยิ่ม


บทร้อยกรอง

หยากไย่และใบหย่า กินหยูกยาไม่หยุดหย่อน

หยิกหยอกช่างยอกย้อน เขาเหยียดหยามคนหยุมหยิม

ใบหยกเห็นน้ำหยด ตัดหยวกหมดนั่งกระหยิ่ม

ลูกหยีมีให้ชิม คนเย่อหยิ่งวิ่งหยอยหยอย

ขาหยั่งอย่าหยิบหย่ง สวนหย่อมคงงามใช่ย่อย

หยาบคายร้ายไม่น้อย ไม่หยุดหย่อนกินหมูหยอง


คำที่มี ห นำ ร
บุหรี นี่หรือ หรูหรา จิ้งหรีด หนูหริ่ง สำหรับ ขี้เหร่ สึกหรอ

บทร้อยกรอง

สูบบุหรี่นี่หรือคือหนูหริ่ง

ไพเราะจริงสำหรับเพลงขับขาน

บ้านหรูหราน่าอยู่แต่บูราณ

ยิ่งใช้งานยิ่งสึกหรอห่อเหี่ยวใจ


คำที่มี ห นำ ล

บุญเหลือ เสื้อเหลือง สองโหล ห้าหลา แซ่หลี เกาเหลา หมู่เหล่า มีเหล้า รูปหล่อ หลอกล่อ ลืมหลง พุ่งแหลน ติดหล่ม นอนหลับ ข้าวหลาม งูเหลือม เจ้าหล่อน วิ่งหลบ เสื้อหลวม น้ำไหล หัวไหล่ ทีหลัง หลั่งมา หลากหลาย ตกหลุม ประหลาด ปลาหลด

บทร้อยกรอง

บุญเหลือใส่เสื้อเหลือง เข้าในเมืองซื้อเกาเหลา

รูปหล่อหลอกล่อเรา คนกินเหล้ามีสองโหล

เจ้าหล่อนมีเหล็กไหล หลบหลีกภัยมาที่โหล่

หละหลวมสวมเสื้อโชว์ คนชื่อหลีมาทีหลัง

พุ่งแหลนไปติดหล่ม บุญหลายตรมหลงลืมนั่ง

ไหล่หลุดประหลาดจัง เห็นงูเหลือมกินข้าวหลาม

ฟันหลอลื่นเสียหลัก ตกหลุมรักลูกหลานห้าม

 
เซหลุนหมุนกลิ้งตาม ทำหลุกหลิกไม่หลาบจำ


คำที่มี ห นำ ว

เสียงหวอ หาวหวอด จังหวะ มีหวัง เป็นหวัด หวาดหวั่น ว้าเหว่ ระหว่าง หวั่นไหว ของหวาน วาบหวาม เส้นหวาย หวุดหวิด หวิวหวิว นกหวีด สองหวี แมลงหวี่ เสียงหวูด

หวือหวา ไถหว่าน ต้นหว้า ไหว้พระ แหวกว่าย

บทร้อยกรอง

หวือหวามือไหวไหว ยกมือไหว้เสียงหวานแหวว

หวั่นหวั่นจะแหวกแนว หาวหวอดหวอดฟังเสียงหวอ

เป็นหวัดอย่าสิ้นหวัง หวั่นใจจังว้าเหว่หนอ

รับไหว้ไม่รีรอ หน้าไถหว่านงานประจำ

จังหวะแมลงหวี่ ต้นหว้านี้ผลสีดำ

หวุดหวิดเขียนผิดคำ เห็นเส้นหวายใจวาบหวาม

ถือหวีมีนกหวีด ระหว่างขีดเขียนคำถาม

เบาหวิวปลิวไปตาม พระจันทร์แหว่งแบ่งครึ่งดวง


 

Comments