СКО "Бачо Киро" 94

Ориентирането е спорт за всеки, независимо от възрастта и опита. Спорта ориентиране е известен с много масови събития, в които елитните ориентировачи и тези които участват за забавления мъже, жени, малки деца и над 80 годишни хора могат да се наслаждават заедно на спорта.

Клубът членува в Българска федерация по ориентиране. Отбора по ориентиране редовно участва в състезания по ориентиране от Държавния спортен календар на федерацията. В района на Община Дряново има 7 района с топографски карти за ориентиране

Към клуба се обучават и водят учебно-тренировъчна дейност около 40 състезатели / предимно деца, юноши и девойки/ от всички възрастови групи. От тях в Българска федерация по ориентиране са картотекирани около 30 състезатели. В състезанията от Държавния спортен календар на федерацията участват средно около 30 състезатели  годишно.Comments