Пещера "Бачо Киро"         Пещера „Бачо Киро“ е първата благоустроена пещера в България от дряновските туристи още през 1937 год., а името си получава през 1940 год. в чест на героя от Априлското въстание Бачо Киро. Обявена е за природна забележителност. През 2002 год. туристическите пътеки и осветлението са обновени, монтирано е ново ефектно осветление. От първото си благоустрояване до сега пещерата е приемала посетители без прекъсване.

        Пещерата представлява сложен четири етажен лабиринт от пещерни галерии и разклонения около 3600 м. За посетители е оформена благоустроена част от 700 м. Образувана е в три основни посоки изток, североизток и югоизток от подземно течащи реки в здрави оргонски варовици, оформени на дъното на топло кредно  море.

Геоморхоложките проучвания дават основания да се приеме, че оформлението е долината на р. Дряновска и нейния приток р. Андъка. С течение на времето реките оформят пещерните галерии и зали, това е станало в границите на младия терциер и кватернер. Това е първичния етап на образуване на пещерата. От тук на сетне започва вторичния, идва художника – карстовите води. Неуморните капки вода обогатени с варовиково вещество в продължение на стотици хиляди години постепенно ваяли красивите пещерни форми – сталактити, сталагмити, сталактони, придали им най-причудливи форми.

Повече информация може да намерите в сайтна на пещерата www.bachokirocave.free.bg

Зимно 1 ноември - 30 март: 10.00 - 16.00 ч; Лятно 1 април - 30 октомври: 9.00 - 18.00 ч. 

        Цени за вход: 

За късия маршрут: деца, ученици и пенсионери – 2.00 лв. възрастни - 3.00 лв. 

За дългия маршрут: деца, ученици и пенсионери – 3.00 лв. възрастни – 5.00 лв. 

Цената на беседата е включена в билета.

 
Comments