Клубове ТД

Клуб по туризъм

Клубът по туризъм е основна организационна единица на ТД ”Бачо Киро”. В него членуват членове без ограничение на възрастта от град Дряново и региона.Мото клуб "Bacho Kiro Riders"

Мото клуб "Bacho Kiro Riders"


Спелео клуб "Стринава"

Клубът развива активна дейност от 1967 год., изграден към СТД ”Бачо Киро” и е наследник на пещерния клуб съществувал в Дряново от 1934 до 1940 год. През 1937 год. дряновските пещерняци с голям ентусиазъм осветяват пещера “Бачо Киро” и я пригодяват за посещения.

СКО "Бачо Киро" 94

Ориентирането в България се развива от 1954 год. В Дряново за първи път се създава отбор по ориентиране през 1974 год. към Туристическо дружество “Бачо Киро”.
Comments