История

            Туристическо дружество "Бачо Киро" град Дряново е сдружение с нестопанска цел, развиващо дейност в обществена полза. Дружеството е създадено през 1925 година и от тогава до сега не е прекатявало своята дейност. 
            В своята дългогодишна история дружеството е създало възможности да бъдат установени трайни приятелски връзки за сътрудничество, както с туристическите дружества, така и с туристически фирми от страната.
            Наличието и на собствена туристическа база /хижа "Бачо Киро", къмпинг "Стринава" и благоустроена пещера "Бачо Киро"/ в района на Дряновски манастир налагат дружеството да бъде търсено за уреждане на пътешествия, екскурзии, експедиции, състезания, лагери и др. в Община Дряново Пещера "Бачо Киро" като обект под №22 в движението "Опознай България" 100 НТО годишно се посещава от около 50 000 човека.
            ТД "Бачо Киро" членува в БТС, Българска федерация по туризъм, Българска федерация по спелеология, Българска федерация по ориентиране и регионална туристическа асоциация "Стара планина".
            Дряновските туристи могат да се срещнат по всички български планини по всяко време на годината.
            Спелеолозите /пещерняците/ са едни от най-добрите в страната, много добре подготвени /10 инструктура и 8 спасители в пещери и пропасти/ и извършват целенасочено проучване и картиране на едни от най-големите пещери в страната /"Андъка" - 4 500 м. в района на Дряновкия манастир, "Извора" - 4 000 м. край с. Янтра, "1 300" край Трявна, "Марина дупка" край с. Боженци/, покорили са и най-дълбоките пропасти край гр. Котел и с. Кипилово.
            Клубът по ориентиране има 30 състезатели, участва в Държавния спортен календар на Българската федерация по ориентиране. ТД "Бачо Киро" е извоювало свой авторитет в общината, областта и страната.
            Дружеството е вписано в Националния туристически регистър на туристическите сдружения, активно подпомага и участва в дейностите на Консултативен съвет по туризъм и Спортна комисия към община Дряново.
Comments