Thông Báo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại lễ Lạc Thành Chánh Điện và Chiêm Bái Xá Lợi Phật sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2015 tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện lúc 9:00 sáng.

Địa chỉ: 15950 Winters Lane, Riverside CA 92504
Phone: (951) 780-5249
Email: thichcathienvien@gmail.com

Trân trọng kính mời quý Phật Tử hoan hỷ cùng về tham dự Đại Lễ và Chiêm Bái Xá Lợi Phật.
 
Thích Ca Thiền Viện, ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu kính mời.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Lễ Tam Hợp 2015:
Hình ảnh lễ Tam Hợp
ngày chủ nhật 31 tháng 5:   Xin bấm vào để xem hình.


______________________________________________________________________________________________________________________

 Khóa thiền mùa Hạ 2015
Khóa thiền mùa Hạ 2015 sẽ được tổ chức từ ngày thứ năm 18 tháng 6
đến chủ nhật 28  tháng 6 năm 2015 tại Thích Ca Thiền Viện
Xin vui lòng ghi tên trước để tiện việc sắp xếp.

Điều lệ khóa thiền: Xem Download

___________________________________________________________________________________
  
 

Xây cất chánh điện mới tại Thích Ca Thiền Viện:
Kính thưa quý vị phật tử,
Tính đến nay Thích Ca Thiền Viện đã được thành lập trên 25 năm.  Với tiến trình mỗi năm có 4 khóa thiền, mỗi khóa 10 ngày (số lượng trên 50 thiền sinh cho mỗi khóa), nhu cầu thiết lập ưu tiên dành cho thiền đường, phòng ăn và chốn nghĩ ngơi cho các thiền sinh cùng chư tăng ni, vì thế mà ngôi chánh điện vẫn còn là một căn phòng nhỏ với diện tích 4X6 m.  Tháng 5, 2014 được một số đông phật tử đáp ứng thư ngỏ của Hoà Thượng Kim Triệu, nên chùa đã bắt đầu thu nhận thiện tâm hùn phước của chư thiện tín để xây dựng một ngôi chánh điện mới, tuy khiêm nhường .....
   Xin bấm vào đây để xem tiếp

 __________________________________________________________________________________________________________________
Mời góp sức xây chánh điện cho Thích Ca Thiền Viện:
  “Mặt trời mọc ở phương Đông, rồi lần lần hướng về phương Tây. Cũng như vậy, chúng ta là những người từ phương Đông mang đạo pháp đến nơi đây, tạo phương tiện cho đạo phát triển, duy trì đạo cho các thế hệ mai sau,” ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói về dự án xây một chánh điện mới tại Thích Ca Thiền Viện, nơi ngài trú trì trong gần ba thập niên qua. “Hoan hỉ đóng góp cũng được, mà hồi hướng công đức cũng rất quí,” ngài khuyến khích.

(Xin bấm vào đây để đọc tiếp)     (Xin bấm vào đây để đọc Thư Ngỏ cuả TCTV)      (Xin bấm vào đây để xem Phiếu cúng dường)Sách:         Có bây nhiêu đó thôi  (Sep 6)  Mới
                  Cuộc Đời Đức Phật    (Mar 31)
                 
Sống Viên Mãn Kiếp Này 

Audio - Video - Sách:

    Thiền Sư U Tejaniya  (May 2014):
         Vấn Đáp:  1  2  3  4  5  6  7
    Sách trên Youtube:

          Mi Tiên Vấn Đáp:   3. Những câu hỏi ví dụ
                                            2. Những câu hỏi Mendaka 
                                           
1.
Dẫn nhập - Nội dung

          Cuôc Đời Đức Phật:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

          Sống Viên Mãn Kiếp Này:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

    Audio:
         Ngôi nhà thật sự của ta (Oct 19) Mới
         Có bây nhiêu đó thôi (Sep 14) Mới
         Phương pháp căn bản về thiền minh sát  (Sep 12)  Mới      
         Gương Tri Ân (cuộc đời ngài Xá Lợi Phất)    (Mar 31)
         
Mi Tiên Vấn Đáp - Milindapanha
                     
    Video:         Hành hưong Miến Điện (Jun 17)