Đại Lễ Rằm Tháng Giêng
Đại lễ Rằm Tháng Giêng năm nay sẽ được Ananda Thiền Viện tổ chức tại Hội Trường Union Hall (3904 West First Ave, Santa Ana, CA 92703 - 714-603-7333) vào ngày chủ nhật, 29 tháng 3, 2015.
Buổi lễ sẽ do ngài Kim Triệu chủ tọa.  Chương trình như sau:
        9:30 AM:    Chư Tăng Ni và Phật tử tề tựu.
        10:00 AM:  Lễ Bái Tam Bảo Xin Giới.
        10:30 AM:  Lễ Trai Tăng
        11:00 AM:  Dùng cơm trưa
        13:00 PM:  Hoàn mãn
__________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Khóa thiền mùa Xuân 2015
Khóa thiền mùa Xuân 2015 sẽ được tổ chức từ ngày thứ năm 19 tháng 3 đến chủ nhật 29 tháng 3 năm 2015 tại Thích Ca Thiền Viện.  Xin vui lòng ghi tên trước để tiện việc sắp xếp.
________________________________________________________________________________________
Khóa Thiền Niệm Tâm (Citta Nupasana) 2015:
Thích Ca Thiền Viện xin được thông báo: Thiền Viện sẽ bảo trợ khóa thiền Niệm Tâm (Citta Nupasana) do Thiền Sư U Tejaniya hướng dẫn từ ngày 12 dến 22 tháng 5, 2015.  Quý vị có thể điền đơn đính kèm gởi về TCTV.


Trong Tâm Từ,

Xây cất chánh điện mới tại Thích Ca Thiền Viện:
Kính thưa quý Thiện Tín Nam Nữ,

Tính đến nay Thích Ca Thiền Viện đã được thành lập trên 25 năm.  Với tiến trình mỗi năm có 4 khóa thiền, mỗi khóa 10 ngày (số lượng trên 50 thiền sinh cho mỗi khóa), nhu cầu thiết lập ưu tiên dành cho thiền đường, phòng ăn và chốn nghĩ ngơi cho các thiền sinh cùng chư tăng ni, vì thế mà ngôi chánh điện vẫn còn là một căn phòng nhỏ với diện tích 4X6 m.  Tháng 5, 2014 được một số đông phật tử đáp ứng thư ngỏ của Hoà Thượng Kim Triệu, nên chùa đã bắt đầu thu nhận thiện tâm hùn phước của chư thiện tín để xây dựng một ngôi chánh điện mới, tuy khiêm nhường .....
   Xin bấm vào đây để xem tiếp __________________________________________________________________________________________________________________
Mời góp sức xây chánh điện cho Thích Ca Thiền Viện:

Westminster, ngày 29 tháng Tư, 2014

Mời góp sức xây chánh điện cho Thích Ca Thiền Viện - 

“Mặt trời mọc ở phương Đông, rồi lần lần hướng về phương Tây. Cũng như vậy, chúng ta là những người từ phương Đông mang đạo pháp đến nơi đây, tạo phương tiện cho đạo phát triển, duy trì đạo cho các thế hệ mai sau,” ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói về dự án xây một chánh điện mới tại Thích Ca Thiền Viện, nơi ngài trú trì trong gần ba thập niên qua. “Hoan hỉ đóng góp cũng được, mà hồi hướng công đức cũng rất quí,” ngài khuyến khích.

(Xin bấm vào đây để đọc tiếp)     (Xin bấm vào đây để đọc Thư Ngỏ cuả TCTV)      (Xin bấm vào đây để xem Phiếu cúng dường)Sách:         Có bây nhiêu đó thôi  (Sep 6)  Mới
                  Cuộc Đời Đức Phật    (Mar 31)
                 
Sống Viên Mãn Kiếp Này 

Audio - Video - Sách:

    Thiền Sư U Tejaniya  (May 2014):
         Vấn Đáp:  1  2  3  4  5  6  7
    Sách trên Youtube:

          Mi Tiên Vấn Đáp:   3. Những câu hỏi ví dụ
                                            2. Những câu hỏi Mendaka 
                                           
1.
Dẫn nhập - Nội dung

          Cuôc Đời Đức Phật:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

          Sống Viên Mãn Kiếp Này:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

    Audio:
         Ngôi nhà thật sự của ta (Oct 19) Mới
         Có bây nhiêu đó thôi (Sep 14) Mới
         Phương pháp căn bản về thiền minh sát  (Sep 12)  Mới      
         Gương Tri Ân (cuộc đời ngài Xá Lợi Phất)    (Mar 31)
         
Mi Tiên Vấn Đáp - Milindapanha
                     
    Video:         Hành hưong Miến Điện (Jun 17)