Thông Báo về mùa An Cư Kiết Hạ

Theo truyền thống Phật Giáo mỗi năm, Chư Tăng bắt đầu An Cư Kiết Hạ trong ba tháng.  Trong mùa An Cư Chư Tăng định cư một nơi để Tu Học.
Năm nay Thích Ca Thiền Viện sẽ tổ chức Ba Tháng An Cư Kiết Hạ, bắt đầu Nhập Hạ vào ngày 31 tháng 7 năm 2015 cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2015 là ngày Ra Hạ.  Ngài Thiền Sư Kim Triệu sẽ an cư tại Thích Ca Thiền Viện trong suốt thời gian này.

Sau mùa An Cư Kiết Hạ, Chư Thiện Tín sẽ tổ chức Đại Lễ Dâng Y vào ngày 15 tháng 11 năm 2015 thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

Kính mời quý Thiện Tín nam nữ sắp xếp thời giờ  cùng về Thiền viện để tham dự tu học trong mùa An Cư , hầu mong  kết được duyên lành giải thoát cho ngày vị lai.
 
Với tâm từ,
Thích Ca Thiền Viện.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Lễ Báo Ân Phụ Mẫu:
Lễ báo ân phụ mẫu (Vu Lan) sẽ được tổ chức vào n
gày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015 tại Union Hall ( 3904 W. First Street, Santa Ana, CA 92703) bắt đầu vào lúc 9:30 sáng.
       Xin bấm vào để xem thơ mời và chương trình.
______________________________________________________________________________________
Khóa Thiền mùa Thu 2015:
Khóa thiền mùa Thu năm 2015 sẽ được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Sayadaw U.Thuzana và Thiền Sư Kim Triệu Khippapanno.
Khóa thiền sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, tại Thích Ca Thiền Viện.
Xin bấm vào để xem điều lệ khóa thiền:   Xem  Download

  

____________________________________________________________________________________________________
Mời góp sức xây chánh điện cho Thích Ca Thiền Viện:
  “Mặt trời mọc ở phương Đông, rồi lần lần hướng về phương Tây. Cũng như vậy, chúng ta là những người từ phương Đông mang đạo pháp đến nơi đây, tạo phương tiện cho đạo phát triển, duy trì đạo cho các thế hệ mai sau,” ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói về dự án xây một chánh điện mới tại Thích Ca Thiền Viện, nơi ngài trú trì trong gần ba thập niên qua. “Hoan hỉ đóng góp cũng được, mà hồi hướng công đức cũng rất quí,” ngài khuyến khích.

(Xin bấm vào đây để đọc tiếp)     (Xin bấm vào đây để đọc Thư Ngỏ cuả TCTV)      (Xin bấm vào đây để xem Phiếu cúng dường)Sách:         Có bây nhiêu đó thôi  (Sep 6)  Mới
                  Cuộc Đời Đức Phật    (Mar 31)
                 
Sống Viên Mãn Kiếp Này 

Audio - Video - Sách:

    Thiền Sư U Tejaniya  (May 2014):
         Vấn Đáp:  1  2  3  4  5  6  7
    Sách trên Youtube:

          Mi Tiên Vấn Đáp:   3. Những câu hỏi ví dụ
                                            2. Những câu hỏi Mendaka 
                                           
1.
Dẫn nhập - Nội dung

          Cuôc Đời Đức Phật:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

          Sống Viên Mãn Kiếp Này:
                T  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

    Audio:
         Ngôi nhà thật sự của ta (Oct 19) Mới
         Có bây nhiêu đó thôi (Sep 14) Mới
         Phương pháp căn bản về thiền minh sát  (Sep 12)  Mới      
         Gương Tri Ân (cuộc đời ngài Xá Lợi Phất)    (Mar 31)
         
Mi Tiên Vấn Đáp - Milindapanha
                     
    Video:         Hành hưong Miến Điện (Jun 17)