กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  " ๙ ตามรอยพ่อ  วิถีตาลชุม  วิถีพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2559

 


โรงเรียนตาลชุมรับมอบทุนการศึกษา(3,000บาท) & ทุนโครงการกล้าดี (20,000บาท) จากการไฟฟ้าหงสา
   
  

 ประมวลภาพกิจกรรมวันวชิราวุธ  โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม


โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว 2559