-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
สวัสดีปีใหม่
ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
เป็นคนใหม่ เริ่มกับสิ่งใหม่ๆ
ขอให้ทุกคนโชคดีนะ การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ
===>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<===

กิจกรรมวันตรุษจีน 

 กิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ"
===>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<==== 
โครงการฝึกอบรม"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ภัย(OsOs)
   
 กิจกรรม"ค่ายทองกวาว"

 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีภานในโรงเรียน ประจำปี 2561

กิจกรรม"วันชาติ"  5 ธันวาคมกิจกรรมวัน "วชิราวุธ" 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
                 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมค่ายบูรณาการ รักการอ่าน
การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561
สุโขทัยธานีเกมส์
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9
  


-----> ประกาศ  เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)


สรุปเหรียญรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ  
     http://vichakan.maesotedu.go.th/sys/winview.php?id=43&n=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99<<------ คลิก

    
 ประมวลภาพกิจกรรมกรีฑาสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ประจำปี 2560


โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว 2559