กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  " ๙ ตามรอยพ่อ  วิถีตาลชุม  วิถีพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2559

 


โรงเรียนตาลชุมรับมอบทุนการศึกษา(3,000บาท) & ทุนโครงการกล้าดี (20,000บาท) จากการไฟฟ้าหงสา
   
  

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ  :  โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

ประกาศผลคะแนนสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ประมวลภาพกิจกรรมวันวชิราวุธ  โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม


โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว 2559