---------->ประกาศการหยุดเรียน<---------


ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

http://web.ocsc.go.th/forking/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----> ประกาศ  เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)


สรุปเหรียญรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ  
     http://vichakan.maesotedu.go.th/sys/winview.php?id=43&n=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99<<------ คลิก

    
 ประมวลภาพกิจกรรมกรีฑาสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ประจำปี 2560


โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว 2559