Thông Tin mới

      KHẨN : 

KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC PHÍ CỦA HUYỆN ỦY SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VỀ TRUNG TÂM BDCT HUYỆN , DO ĐÓ ANH CHỊ EM NỘP LẠI BIÊN NHẬN THU TIỀN CHO TRUNG TÂM BDCT ĐỂ LÀM THỦ TỤC RÚT TIỀN. HẠN CHÓT NGÀY 20/5/2015. 

Anh chi em nào mất biên lai đến gặp Chị Quyên TTBDCT để làm đơn xin xác nhận hoặc tải mẫu đơn dưới đây về làm rồi nộp lại cho Chị Quyên 

ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:41 18-05-2015