Thông Tin mới

      KHẨN : 

NGÀY THỨ TƯ ( 15-07-2015) MỜI ANH CHỊ EM HỌC VIÊN ĐỀN TẠI TRUNG TÂM
 
BỒI DƯỠNG CHÍNH  TRỊ HUYỆN ĐỂ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỌC PHÍ CỦA HUYỆN 

XIN THÔNG BÁO RỘNG RÃI CHO NHỮNG ANH CHỊ EM KHÁC ĐỂ NHẬN DỨT ĐIỂM TRONG NGÀY  ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:41, 18 thg 5, 2015