ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

                            

     ประกาศล่าสุด

 • แบบคำร้อง การขอเอกสารต่าง ๆ
  ส่ง 1 ม.ค. 2559 22:50 โดย Kruawan Jaikarn
 • ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก  Click !!!
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 00:03 โดย Kruawan Jaikarn
 • สอบวัดความรู้ เชิดชูสถาบัน โรงเรียนปัว ปี 2558 !!!!!!! โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่านเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ "สอบวัดความรู้ เชิดชูสถาบัน"ปีการศึกษา 2558- วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา- รับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559- สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ โรงเรียนปัว- วันสอบ วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559- สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปัว โทร 054 - 791243หรือทาง website: www.pua.ac.th
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 00:38 โดย Kruawan Jaikarn
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัว 18-22 สิงหาคม 2557      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปัว จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ระหว่างวันที่ 18 - 22  สิงหาคม 2557   โดยมีกิจกรรม ดังนี้                     1. การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์                     2. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์                     3. การจัดป้ายนิเทศ                     4. การประกวดชุด Mr. & Miss  Reuse                     5. การประกวด clip ประหยัดพลังงาน          วันที่ 21  สิงหาคม  2557  ภาคบ่าย มีการจิดกิจกรรมถวายสักการะ ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ขึ้นที่ โรงพละศึกษา  นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน จากนั้นมีเป็นโชว์การพูดวิทยาศาสตร์  การแสดงละครวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   และการประกวด  Mr. & Miss  Reuse  ประกวด clip ประหยัดพลังงานรูปกิจกรรมMr. & Miss Reuse
  ส่ง 28 ธ.ค. 2558 20:58 โดย Kruawan Jaikarn
 • ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัว ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ  นำทีมโดยมีครูจิรภรณ์  ก๋าแก้ว  ครูเชิด  ปันแปง  ครูสุรีพร  เขียวสมบัติ  และครูดอกส้ม  คำแปงใส เป็นผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขัน   ผลปรากฏว่าโรงเรียนปัว  ScicenceShow  ชนะเลิศระดับภาค  เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ      ด.ญ. เหมวรรณ  เฮงสกุล      ด.ญ. ชนนนิกานต์  แซ่เล้า      ด.ช. ตราภูมิ  เขื่อนคำ            ครูเชิด  ปันแปง  ผู้ฝึกสอนและควบคุม  ทักษะการแก้ปัญหา  ม.ปลาย  ได้ รองชนะเลิศอันด ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2558 20:58 โดย Kruawan Jaikarn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 •  

  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)