ปรากฎการณ์เรือนกระจก

เรือนกระจก หมายถึงอะไร

               เรือนกระจก คือ อาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกระจก หรือวัสดุอื่น ซึ่งแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านลงมาได้ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมากระทบกับ เรือนกระจก กระจกจะสะท้อนรังสีบางส่วนออกไปภายนอก แต่ รังสีส่วนใหญ่จะส่องผ่านกระจก มายังต้นไม้ที่อยู่ใน เรือนกระจก  ต้นไม้ใน เรือนกระจก จะใช้แสงอาทิตย์เป็นอาหาร และสร้างพลังงานในรูปความร้อน ที่มีชื่อเรียกว่ารังสีอินฟราเรดและปล่อยออก มาภายนอกเมื่อ รังสีอินฟราเรดที่พืชปล่อยออกมา ไปกระทบกับกระจก  รังสีอินฟราเรด ก็จะสะท้อนกลับเข้าไปในเรือนกระจกทำให้ภายใน เรือนกระจกอบอุ่นขึ้น   ประเทศเขตหนาวใช้ เรือนกระจก ในการเพาะปลูกต้นไม้ เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผ่านเข้าไปภายในได้ แต่ความร้อนที่อยู่ภายใน จะถูกกักเก็บโดยกระจก ไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกได้ทำให้อุณหภูมิของภายใน เรือนกระจก อบอุ่น และเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืช

ปรากฏการณ์เรือนกระจก สาเหตุของ.....ภาวะโลกร้อน

              โลกเรามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเพราะ ปรากฏการณ์เรือนกระจก สาเหตุที่สำคัญจากมนุษย์ทำลายธรรมชาติจนสูญเสียสมดุล อุณหภูมิภายในโลกจึงร้อนขึ้นจนสิ่งมีชีวิตบางชนิดทนไม่ได้และตายไป หรือบางอย่างใกล้สูญพันธ์                                                                        
              เพื่อให้เห็นภาพของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เปรียบปรากฏการณ์นี้กับการจอดรถไว้กลางแจ้ง โดยปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิท แสงอาทิตย์จะสาดส่องเข้ามาภายในรถได้ จากนั้นบรรดาเบาะนั่งจะดูดซับเอาความร้อนไว้ โดยไม่สามารถปล่อยหรือสะท้อนความร้อนให้หลุดลอดผ่านออกจากตัวรถได้ ทำให้อากาศภายในรถร้อน ตราบใดที่เรายังไม่เปิดกระจก อุณหภูมิภายในรถจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันโลกเราเก็บแต่ความร้อนไว้ ไม่สามารถปล่อยกลับออกไปได้ ทำให้โลกร้อนดังนั้น ปรากฏการณ์เรือนกระจก
จึงเป็นหนึ่งวิกฤตการณ์ เกิดจากการรวมตัวหนาแน่นของก๊าซ จากอุตสาหกรรม และควันพิษ เช่น ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือรถยนต์ หรือแม้แต่ก๊าซมีเทน ที่เกิดจากนาข้าว ล้วนส่งผลกระทบด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งมีผลทำให้ความร้อน ของอากาศที่มีอยู่ในโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความร้อนจะไปละลายน้ำแข็งที่ขั้วโลกทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นส่งผลต่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะ และชายฝั่งของทวีป ตลอดจนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ที่ใช้สำหรับเป็นที่ผลิตอาหารจมอยู่ใต้ทะเล ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะรุนแรงมากขึ้น              

โลกและ เรือนกระจก เกี่ยวข้องกันอย่างไร

             โลกมีชั้นบรรยากาศคลุมเปรียบเสมือนเรือนกระจกแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมาได้ เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ ส่องมากระทบกับชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศจะสะท้อน รังสีบางส่วนกลับออกไปในอวกาศ แต่รังสีส่วนใหญ่ จะส่องผ่านชั้นบรรยากาศ ลงมายังพื้นผิว โลกต้นไม้และพืชบนผิวโลกจะปล่อยรังสีอินฟราเรด ไปกระทบกับ มเลกุลของก๊าซในชั้นบรรยากาศ ก๊าซจะดูดซับรังสีส่วนหนึ่งไว้และรังสีที่เหลือจะสะท้อนกลับมายังผิวโลกทำให้ภายในโลกอบอุ่นขึ้นและมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต   นักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ที่ความร้อนภายใน โลก ถูกกับดักความร้อน หรือก๊าซเรือนกระจกว่าเป็น ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกมาจากไหน? ทำไมจึงมีปริมาณมากขึ้น? 

            1. ผู้ผลิต ก๊าซเรือนกระจก - มนุษย์ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพราะเมื่อเราหายใจเราใช้ก๊าซออกซิเจน (O2) และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไม้ก๊าซ ถ่านหิน และน้ำมัน ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น

       2.  ผู้ลด ก๊าซเรือนกระจก                                                                                                     

- สิ่งที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แก่พืชต่างๆบนพื้นโลกและในน้ำทะเล

เมื่อ 100 – 150 ปีก่อน โลกยังไม่มีสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์  เพราะเรายังไม่มีไฟฟ้า จึงมีสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้ทำลายทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศคงที่แต่ในปัจจุบัน เราผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมาก จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพื่อเป็นพลังงาน ส่วนใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม และการขนส่ง ผู้ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว มนุษย์ยังตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ ผู้ทำลาย มีปริมาณลดลง ด้วยเหตุนี้สมดุลระหว่าง ผู้ผลิตและผู้ทำลาย จึงหมดไป 

  

หมายความว่าอย่างไร? อะไรจะเกิดขึ้น ?

"ก๊าซเรือนกระจก"ในชั้นบรรยากาศ  ที่ปกคลุมผิวโลกมากขึ้น ทำให้ "รังสีอินฟราเรด" เกือบทั้งหมด ถูกสะท้อนกลับมายังผิวโลก มีจำนวนน้อยมาก  ที่หลุดออกไปยังอวกาศได้ ดังนั้นโลกกำลังถูกทำให้ร้อนขึ้น มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา และอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีการทำนายว่า ในศตวรรษหน้า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจากทุกวันนี้อีก 1 - 6 องศาเลย

 ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณมากขึ้น จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
         “ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ทำให้ฤดูหนาวสั้นขึ้นและมีความชื้นมาก ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้นทำให้พื้นดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทรายและ ในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้งบริเวณขั้วโลกความร้อนทำให้หิมะละลายปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มขึ้น มีผลต่อการเกิดอุทกภัย ยังส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปากใบปิดไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในที่สุด
เราสามารถช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร?

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏกก๊าซเรือนกระจกมี ด้วยกัน 

         1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)               2. ก๊าซมีเทน (CH4)            3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
     4.ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCS)               5. เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS)
     6. ซัลเฟอร์เอกซะฟลูออไรด์ (SF6)                7. ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ดีอย่างไร

1.  ช่วยกันประหยัดพลังงานทุกชนิด เช่น พลังงานจากไฟฟ้า พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง  

2.  ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำได้โดย ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ไม่ได้ใช้งาน  เช่น โทรทัศน์ วิทยุ พัด   ลม   เตารีด หลอดไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
3.  ช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้โดย พยายามเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ
ได้แก่ รถประจำทาง  หรือ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟ เรือเมล์ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

4.  ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย เช่นพวกสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFCs

5.  สนับสนุนให้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.   สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งพลังงานชนิดใหม่ แทนที่แหล่งพลังงานเดิม ที่จะไม่ทำให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์                                                                                              

7.  ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่าฟุ่มเฟือย

8.   ลดขยะ ลดก๊าซเรือนกระจก

9.  รีไซเคิลแก้ว และ กระป๋องอลูมิเนียม

10. ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อพิทักษ์โลก

โลกของเรา ตามปกติจะมี กระจกตามธรรมชาติ ที่มีประโยชน์อย่างมาก ต่ออุณหภูมิของโลก กระจกตามธรรมชาติของโลกคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ไอน้ำที่เรา เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกเพราะมันจะปกคลุมอยู่ที่ผิวโลกด้านบนและทำหน้าที่เหมือนกับ กระจกในเรือนกระจก คอยควบคุมให้อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ15องศาเซลเซียส ถ้าหากในบรรยากาศ ไม่มีกระจกตามธรรมชาติ อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง-20องศาเซลเซียส มนุษย์และพืช ก็จะล้มตาย และโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ไม่ดีอย่างไร?   

     ทราบกันแล้วว่า ก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อ ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณมากขึ้น ก๊าซเหล่านี้จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง ปรากฏการณ์เรือนกระจกจะทำให้ฤดูหนาวสั้นลง ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้น และอาจทำให้พื้นดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทราย ในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้ง และรุนแรง ส่วนที่บริเวณขั้วโลก ความร้อน จะทำให้หิมะละลาย เมื่อหิมะละลาย ปริมาณน้ำในทะเลก็จะเพิ่มขึ้น มีผลต่อการเกิดอุทกภัย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ทำให้ปากใบของพืชปิด ไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเป็นเหตุให้สัตว์ต่าง ๆ สูญพันธุ์ไปในที่สุด

http://www.energyfantasia.com/ef4/pedia/pediashow.php?show=191