วัดสังฆทาน ** 1.

 
 
 
 มีต่อ          ๔   ๕   ๖ 
 
 
 มีต่อ      ๒   ๓   ๔   ๕   ๖

ลำดับที่ 00006

คุณธนณัฏฐ์

เกรียงไกรวศิน

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

080-5567595  ,02-9654145

 

 ที่อยู่ปจุบัน

46/1388 หมู่ 5

หมู่บ้าน พฤกษา 3

ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี   11110

 มีต่อ         ๓   ๔

 

ลำดับที่ 00003

คุณ ณัฐพจน์    ยาดี

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  7

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

089-8299257

  

ที่อยู่ปจุบัน

164/50 หมู่ 6

ต.บางกรวย อ. บางกรวย

จ. นนทบุรี 

 

ลำดับที่ 00004

คุณ ทะนงศักดิ์   ขุนบุญ

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  5

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

084-9755141

 

 

 

ที่อยู่ปจุบัน

63/5 หมู่ 9 ต. ลำผักชี

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 00001

คุณ ปราโมช   โคตรมณี

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  7

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02-9728140 ,0832647080

ที่อยู่ปจุบัน

498 สกายเฮาส์คอนโดมีเนียม

ซ. 52 ถนน พหลโยธิน

แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 00009

คุณ สมชาติ    กังสดาล

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  .........

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

081-1138097

 

 

ที่อยู่ปจุบัน

169/84 ต.คลองถนน

อ. คลองถนน

……………………….

………………………..

 

ลำดับที่ 00007

คุณ เจริญ  สุวรรณทอง

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  7

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

089-9962957

ที่อยู่ปจุบัน

116/19 ถ. จรัญ ซ. 95/5

บางอ้อ เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 10700

 

ลำดับที่ 00002

คุณ ชัยธวัช    กิจเจริญ

แท็กซี่คุณธรรมรุ่นที่  1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02-5198332

087-3522524

 

ที่อยู่ปจุบัน

99/28 หมู่ 6

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

 

 
 
 Comments