מוניות חריש: התקשר, 072-392-2580

מוניות חריש
מציג לבחירה 4 תחנות ומוניות במועצה מקומית חריש
שם התחנה: מוניות חריש
כתובת התחנה: מועצה מקומית חריש

טלפון: 072-392-2580


שם התחנה: מוניות בחריש
כתובת התחנה: מועצה מקומית חריש

טלפון: 072-392-2580


כתובת התחנה: מועצה מקומית חריש

טלפון: 072-392-2580


כתובת התחנה: מועצה מקומית חריש

טלפון: 072-392-2580