Moralis

Tieteellinen moraali

Uskonnot perustavat absoluuttiset etiikkansa Jumalaan ja filosofit kaikenkarvaiset etiikkansa filosofiseen ajatteluun, joka ottaa huomioon lähinnä ihmisen kognitiivisen ajattelun. Menneen ajan suuret filosofit istuivat työpöytänsä ääressä ja miettivät perimmäisiä ihmisiä koskevia totuuksia. Kant sentään teki joka päivä kävelyretken kaupungilla.

Kuten Kari Enqvist on todennut, että kokemusperäinen tieto on ainoa keino ymmärtää, millaisia me olemme. Se on myös ainoa keino luoda pätevä etiikan sisältävä maailmankatsomus. Moraalin tapauksessa ei riitä se, että tarkkaillaan ihmisen käytöstä ja kysellään, miksi oi miksi, vaan pitää päästä katsomaan, mitä kallon sisällä tapahtui, kun joku päätti hylätä miehensä jonkun toisen miehen takia. Tiedä häntä, vaikka joskus pystytään sitä vastaavaa neuronien iloittelua tutkimalla päättelemään, oliko teko moraalisesti oikein vai väärin. Tiedemiehet eivät luo etiikoita tai moraalikoodistoja, vaan käyvät ihmisen kimppuun eri tieteitten keinoin ja tivaavat, miksi sinä teit sitä tai tätä. Evoluutiobiologit, psykologit, antropologit, evoluutiopsykologit, neurotieteilijät ja lukuisat muut tieteentekijät ovat päässeet aivojen hermosolujen toiminnan tasolle saakka kurkkimaan, mikä ihme on loppujen lopuksi moraalisen käytöksen takana. Tutkijan ei sinänsä ole pakko luokitella jotain tekoa hyväksi ja toista pahaksi. Hän yrittää selvittää, oliko siitä hyötyä vai haittaa tekijän hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin suhteen ja rikkoa sitten Humen lakia kertomalla sen perusteella, toimiko tämä moraalisesti vai ei. Yhteiskunnan suhteen edullisia moraalisia tekoja ovat kostonhimon, kateuden, suuttumisen, juoruilun, häpäisyn ja syrjinnän negatiiviset tunteet ja teot, joita pidetään yksilölle arvottomina. On oikein syrjiä tai häpäistä syrjintään syyllisiä. Kostonhimon suloinen tunne on amerikkalaisen elokuvan kantava voima, varsinkin kun se niissä antaa aina oikeuden rikkoa ”älä tapa” käskyä.

Meillä on sisäisiä intuitioita, joiden perusteella annamme moraaliset arviomme. Ne eivät ole yleensä rationaalisen päättelyn tuloksia. Niiden siirtäminen sanalliseen muotoon tapahtuu pohdinnan kautta, mutta jos niille annetaan jotkut perustelut, niiden ei tarvitse olla oikeita toiminnan tai arvion motiiveja. ”Meillä on synnynnäisiä abstrakteja moraalisääntöjä ja valmius hankkia muita samaan tapaan kuin meillä on synnynnäinen valmius omaksua kieli (Marc Hauser).” Uskonnollinen moraali on mahdollista näiden ominaisuuksien takia. Lohduksi kannattajille lienee se, että myös niiden huonot puolet voidaan selittää ihmisluonnon ominaisuuksilla, joita ne hyödyntävät sekä hyvässä että pahassa. Mitään Saatanaa ei tarvita. Vaikka opit olisivat miten kummallisia tahansa, kiltit tiedemiehet ovat keksineet moraalisen ajattelun moduuleja, joilla vaikkapa neitsyitten uhraamiset saati sitten neitsyistä syntymiset pystytään selittämään.  Toisaalta opit eivät voi sisältää ihan mitä tahansa, sillä niiden on jotenkin solahdettava uomiin, joita ajattelumme noudattaa. Teoriat ovat myös eri asia kuin käytäntö. Kristityt kertovat kysyttäessä, että Jumala on kaikkivoipa. Mutta jos heitä pyydetään selostamaan Jumalan toimia jonkun käytännön esimerkin avulla, Jumala tekee mahtitekonsa peräkkäin eikä kerralla. Ehkä he tässä muistavat luomiskertomusta, jossa Häneltä kului universumin luomiseen peräti kuusi päivää ja vielä levätä piti.  

Moraaliseen ajatteluun käytetään moraalisen ajattelun moduuleja. Haidthin ja Josephin luettelossa näitä on viisi: vastavuoroisuus, kärsiminen, hierarkia, sisäryhmien ja ulkoryhmien (liittojen) väliset rajat ja puhtaus. Nämä eivät ole mikään tieteen lopullinen sana ja vain yksi näkökulma moraalin selittämisessä.

Moduulit käynnistyvät jostain ympäristöstä tulevasta syötteestä. Nämä käynnistävät jonkun moraalisen emootion, joka puolestaan laukaisee moraalisen intuition. Emootion aiheuttaman tunteen ei tarvitse tulla tietoiseksi.

Inho on tunne, joka liittyy oleellisesti uskontoihin puhtaus-moduulin kautta. Alun perin sen tarkoitus oli suojata ihmisiä tauteja vastaan, mutta se laajeni muihin tarkoituksiin. Se kohdistui ulkonäköön, seksuaalisiin poikkeavuuksiin, kohtuuttomiin tekoihin, ruumiisiin liittyviin ammatteihin. Insinööri oli pitkään haukkumasana Euroopassa eikä pyöväleistäkään pidetty. 

Lapsille syntyy inhovaste vasta viidennen ikävuoden jälkeen, joten ennen sitä heille ei pitäisi uskonnon oppeja syöttää. Puhtaus-moduuli tuottaa ikävänä sivutuotteenaan neitsyiden uhraamisia uskonnollisissa rituaaleissa, raiskattujen naisten pitämisen epäpuhtaina ja seksin pitämisen likaisena. Kristinuskon hyvä puoli on siinä, että sen kehittäjät inhosivat neitsyitten uhraamista. He kun päättivät väittää, ettei Jeesuksen siittänyt Jumalan ja Marian välinen akti tältä edes neitsyyttä riistänyt.  

Comments