Les
 tauletes són, possiblement, el futur 
  de l'ensenyament, l'instrument que substituirà 
  definitivament el llibre de text, l'eina que ens 
  pot possibilitar el canvi metodològic necessari 
  del nostre ensenyament, de la transmissió de 
  coneixements a la creació del propi  
  coneixement,  per part l'alumne ...