Inici

Presentació

 L’Institut de recerques envers la Cultura (IREC), en el seu afany per a la difusió de la recerca científica, crea la Taula Rodona de Cardona. Aquesta neix amb la voluntat de celebrar-se cada 2 anys i vol ser un instrument de col·laboració i transmissió de dades i experiències entre institucions i grups de recerca; amb la participació d'altres investigadors i estudiants.

L’IREC, el Museu de Gavà, l’Ajuntament de Cardona i Trajectoires organitzen el dissabte 16 de novembre del 2013 la I Taula Rodona de Cardona, que tractarà sobre la mineria neolítica a Catalunya. És la primera trobada que versa exclusivament el tema miner d’aquest període, i es centrarà en la variscita, la sal i el sílex.

La reunió compte amb el suport de l’Ajuntament de Cardona i es celebrarà al Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

La jornada s’iniciarà amb la visita a la Muntanya de Sal, un relleu salí de 120 m d'alçada que constitueix l'expressió superficial del diapir de Cardona, únic a l’Europa occidental. A continuació es visitaran les galeries mineres que la travessen, conegudes com la “Minilla”.

Caroline Hamon del Laboratoire Trajectoires del CNRS farà la conferència inaugural sobre la mina de sal de Duz Dagi (Azerbaidjan) i tot seguit es tractarà l’explotació de la sal, la variscita i el sílex al neolític català.

El debat i l’intercanvi d’informació és fonamental, ja que aquesta Taula Rodona fomenta la participació de diferents especialistes, no només prehistoriadors.

La discussió serà moderada pel catedràtic de prehistòria Dr. Miquel Molist de la Universitat Autònoma de Barcelona.Objectius

 • Plantejar l'estat de la qüestió: revisió i actualització dels treballs realitzats a Catalunya en l’àmbit de la mineria durant el Neolític.
 • Posada en comú de les experiències dels diferents equips de recerca que estudien les explotacions mineres neolítiques:
   • L'explotació a cel obert de la sal de Cardona
   • L'explotació en galeries de la variscita de les mines de Gavà
   • L’explotació del sílex
 • Col·laboració i transmissió de dades i experiències entre els equips de recerca.
 • Difusió de la mineria neolítica.


Destinataris.

Aquesta Taula està adreçada a:
 • Prehistoriadors i arqueòlegs
 • Geòlegs
 • Enginyers de mines
 • Estudiants de grau de prehistòria i d’arqueologia
 • Estudiants de grau de geologia
 • Estudiants de grau d’enginyeria de mines
 • Estudiants de màster i doctorat de prehistòria i d’arqueologia
 • Estudiants de màster i doctorat de geologia
 • Estudiants de màster i doctorat d’enginyeria de mines