במדינת המתכנתים: באוניברסיטאות מדווחים על מחסור בסטודנטים להוראת תנ"ך

posted Oct 17, 2010, 12:40 AM by David Katz
Comments