Taekwon-do International

Taekwon-do Academie Jan Ekema is aangesloten bij Taekwon-do International.
Jan Ekema vertegenwoordigd Taekwon-do International in Nederland. 
Deelneming aan de door Taekwon-do International georganiseerde toernooien
is alleen mogelijk
via J. Ekema.
In principe worden er alleen scholen of personen uitgenodigd en geen organisaties / bonden.
 
Op deze wijze nam in 2010 een fantastisch team deel aan het WK van Taekwon-do International te Telford. Het team bestond uit leden van diverse bonden. De sfeer en de resultaten waren uitstekend en het tag-team behaalde zelfs de wereldtitel.
 
The seeds for Tae Kwon Do International were first sown during the 2nd Open World Championships in 1991 when 21 countries declared their intention to join the Tae Kwon Do Association of Great Britain (TAGB) to form an international body able to rise above political differences, look after its members on a global scale but without interfering at a national level, and capable of promoting Tae Kwon Do for the mutual benefit of all those organisations actively involved in its propagation and practise.


If you’re tired of the petty squabblings and mindless politics of organisations and are really serious about progressing taekwon-do in all its forms then we want to hear from you.

Membership to TKD International is open equally to all stylists of Tae Kwon Do. Our aim is to provide you with the support in training seminars, courses, tournaments and international training events you deserve to make a success of your involvement in Tae Kwon Do.


Because of our size, international connections and collective bargaining power we are in a position to offer you access to resources which would otherwise not be available to you and your clubs.
 
 
Taekwon-do in the 21st century looks set to become the martial art of choice for fitness, fun and self defence for millions of people worldwide. We look forward to welcoming you into the family of Tae Kwon Do International and a partnership which will be fruitful and rewarding.
Taekwon-do International ontstond tijdens de 2de Open Wereldkampioenschappen in 1991 toen 21 landen de intentie hadden om zich bij Taekwon-do Associatie Groot-Brittannie (TAGB) aan te sluiten om zo een internationale groep te vormen die in staat zou zijn, om boven politieke verschillen uit te stijgen en zich op een wereldomvattende schaal te bekommeren om zijn leden maar zonder het eigen nationale niveau aan te tasten en door de onderlinge voordelen  van al deze organisaties, druk betrokken met hun uitbreiding en beoefening, in staat zijn taekwon-do te stimuleren.

Als u flauw bent van pietluttigheden en zinloze beleid van organisaties en u bent serieus bezig met het beoefenen van taekwon-do in al zijn facetten dan willen we graag van u horen.

Lidmaatschap van Taekwon-do International is open voor de beoefenaars van alle taekwon-do stijlen. Ons doel is om u te voorzien van ondersteuning in training, seminars, cursussen, toernooien en internationale trainingsbijeenkomsten die u verdient om uw betrokkenheid in taekwon-do tot een succes te maken.

Vanwege onze grootte, internationale connecties en collectieve onderhandelingskracht bevindt TI zich in een positie u toegang te bieden tot bronnen  die anders niet beschikbaar zijn voor u en uw vereniging.
 
 
Taekwon-do in de 21ste eeuw lijkt gekozen te worden als oosterse vechtsport voor fitnes, plezier en zelfverdediging voor milioenen mensen wereldwijd. Wij verheugen ons er op, u te verwelkomen in de familie van taekwon-do international en samenwerkingsverband die vruchtbaar en dankbaar zal zijn.
Comments