Par draudziDievkalpojumssvētdienās pl. 14.00. Vakarēdiens 2 reizes mēnesī.

Parasti katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā.

Svētdienas skolas nodarbības – pl.14.00 dievkalpojuma laikā

Bībeles stundas – katru otro otrdienu  pl.18.30.

Dziedāšanas nodarbības bērniem - otrdienās pl.17.00 (skolotāja/mūziķe Mirdza Grauduže)
       Draudzes mācītāja – Gunta Grīna - Sologuba
Mobilais telefons – 29992959
e - maila adrese : ggrinasologuba@yahoo.com

Nāc un pievienojies!