บ้านสู่ความสำเร็จ

สวัสดีครับ ชาวโลก ที่น่ารักทุกคน
1)การติดตั้ง NPD(Nginx webserver for Windows,PHP,SQLite, MariaDB) รวบรวมและปรับแต่งโดย ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด   เข้าไป Download [http://tm.dru.ac.th/downloads/]
2)การพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการฐานข้อมูล MULTIDBA เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการติดต่อฐานข้อมูลได้หลากหลาย เช่น mySQL, SQLite, Oracle เป็นต้น
สามารถ Download ที่หัวข้อ แนะนำซอฟต์แวร์กับเอกสาร ชื่อ MultiDBA.zip นำไปใช้งานได้
3)การติดตั้ง WAPS(Windows,Abyss Web server,PHP,SQLite) รวบรวมและปรับแต่งโดย ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด เข้าไป Download ได้ที่ แนะนำซอฟต์แวร์กับเอกสาร
4)การติดตั้ง WMAPS(Windows,MariaDB,Abyss Web server,PHP,SQLite) รวบรวมและปรับแต่งโดย ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด   เข้าไป Download ได้ที่ แนะนำซอฟต์แวร์กับเอกสาร

แนะนำเว็บไซต์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   http://research.dru.ac.th/o-journal
เว็บไซต์นี้ 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

งานวิจัย
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายงานผลการวิจัย A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ [เข้าสู่ผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการวิจัย]

รายงานผลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรม The PHP Code Generator Models For MySQL [เข้าสู่รายงานผลการวิจัย]
Ċ
Taskeow Srisod,
30 ธ.ค. 2553 15:29
ą
Taskeow Srisod,
4 ก.พ. 2555 17:53
ċ
MultiDBA.zip
(81k)
Taskeow Srisod,
24 เม.ย. 2556 23:16
Ċ
NoSQL.pdf
(87k)
Taskeow Srisod,
20 ก.พ. 2555 16:20
Ċ
Taskeow Srisod,
19 ก.พ. 2555 03:10
Ċ
Taskeow Srisod,
25 ธ.ค. 2553 01:43
Ċ
Taskeow Srisod,
25 ธ.ค. 2553 01:46
Ċ
erdnew.pdf
(358k)
Taskeow Srisod,
25 ธ.ค. 2553 01:39
Ċ
rdbms.pdf
(2859k)
Taskeow Srisod,
25 ธ.ค. 2553 01:42
ċ
researchpdfs.zip
(4736k)
Taskeow Srisod,
15 ม.ค. 2555 03:18
Ċ
Taskeow Srisod,
3 ม.ค. 2554 07:25
Comments