Doğu Türkistan
Kaşgarlı Mahmud  &  Yusuf Has Hacip

 

İydgah  içerisi

 

 

 

Kaşgarlı Mahmud

Yusuf Has Hacip Türbesi / Kaşgar

 

Yusuf  Has Hacip Türbesi'nde Kutadgu Bilig ve Kabri  / Kaşgar