Şah-ı Nakşbend
Muhammed  Bahaüddin  Buharî  el-Uveysi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buhara-Özbekistan- TÜRKİSTAN 

 

 

Şah-ı Nakşbend Külliyesi 

Şah-ı Nakşbend Külliyesi -Mescidinin Genel Görünümü-

 

Şah-ı Nakşbend Külliyesi -iç avlu-

 

Şah-ı Nakşbend Külliyesi -kabir ve iç avlu-


Şah-ı Nakşbend  Muhammed Bahauddin Buhari el-Uveysi  

 

 

 Asa Ağacı