sart


Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]

Miftahü'l-Kulûb    Murakabe    Pendiyye   Vasiyet   Şartname

 

MİFTAHU’L-KULÛB

 

DÖRDÜNCÜ  RİSALE

 

s. 381-382

 

                                                  

EHL-İ SÜLÛKE LAZIM OLAN

MUHAMMED ŞEMSEDDİN NURİ TARİKİNİN ŞARTLARI

 

1. Devamlı olarak abdestli bulunmaktır.

2. Yalan söylememektir.

3. Dedikodu etmemektir.

4. Namazları vaktinde kılmaktır.

5. Kazaya kalmış namaz ve oruçları kaza etmektir.

 6. Şeyhine teslim-i külli ile teslim olmak, her emrini yerine getirmek, her işini ona danışmaktır.

7. Şeyhinin her işini doğru ve yerinde görmek, gereğini yerine getirmek için olanca gücü ile çalışmaktır.

8. Her nefeste, Şeyhine rabıtaya dikkat etmektir.

9. Büyük günahlardan tamamıyle kaçınmak, bütün farzları yerine getirmek, sünnet-i seniyye-i Rasulullah'ı icraya çalışmak ve gayret etmektir.

10. Kendisine telkin olunan zikir ve fikri ve şeyhi ile aralarındaki sözleşme ve andlaşmanın icaplarını yerine getirmeğe gayret etmektir.

 

Mülhime'ye ayak basan zatlara, bu şartlardan sonra, beş
şart daha vardır :

1) Bütün küçük günahlardan kaçınmaktır.

2) İlme’l-yakin sırrını, her nefeste hal edinmeğe çalışmaktır.

 3) Cenab-ı Hakk’a tefviz-i-umur etmek ve teslim-i külli ile teslim olmaktır.

 4) Geçmişe tasalanmamak ve geleceğe emel beslememektir.

5) Şeyhinin kendisine olan emir ve nehylerini Cenab-ı Hakk’ın ilahi ilhamı     olarak hak kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir.

 

Mutma'inne'ye ayak basan zatlara, bu şartlardan sonra
beş şart daha vardır :

1-Ayne’l-yakin sırrına mülazemet etmek ve her nefeste hal edinmeğe çalışmak   ve gayret etmektir.

2- Mübah olan şeylerden de çekinmektir.

3- Dünya malına ve varına muhabbeti kesmektir.

4- Sevinç ile kederi birleştirmektir.

5- Şeyhinden işittiği herşeyi, bizzat ve keyfiyetsiz olarak Cenab-ı Hakk’ın ilahi  ihsanı olarak, hakiki iman ile kabul ve icra etmektir.

 

Raziyye'ye ayak basan zatlara, bu şartlardan sonra beş şart daha vardır:

 

1. Hakka’l-yakin sırrına mülazemet etmek ve her nefeste hal edinmeğe çalışmak ve gayret etmektir.

2. Mahviyyet-i-külliyeyi, kendisine hal edinmeğe çalışmak ve gayret etmektir.
3. Namazı, murakabe haliyle kılmaktır.
4. Fakirlik ile zenginliği bir tutmaktır.
5. Hayat ile ölümü birleştirmektir. (Yani, dünyada bulunmakla, ahirete gitmek,  indinde müsavi olmaktır.)

 

Marzıyye'ye ayak basan zatlara, bu şartlardan sonra bir şart daha vardır:

Bu şartlarm hepsini, kendisine mülk edinmek, bütün kötü ve çirkin ahlaklardan kurtulmak, bütün güzel ve temiz ahlaklar ile sıfatlanıncaya kadar, bu şartların hepsi ile amil olmaktır.

 

Hakk’a giden kullar,
İşte, budur yollar;

Her kim, Hakk’ı isterse,
Bu yola can yollar..

 

 

Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]

MiFTÂH'UL - KULÛB

kitabını okumak için tıklayınız.

 

***

Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]

PENDİYYE

kitabını okumak için tıklayınız.

 

***

Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]

 

MURAKABE  KİTABI

kitabını okumak için tıklayınız.