100adim

 

YÜZ BASAMAK


 

TASAVVUF     YOLUNDA    100   ADIM

Abdulkadir  es-Sufi 

 

Abdulkadir es-Sufi'nin "The Hundred Steps" adıyla İngiltere'de Diwan Press tarafından yayınlanan bu eserini İngilizce aslından Yusuf Tatlısu dilimize çevirmiş, Yeryüzü Yayınları "Yüz Basamak" adıyla 1982 yılında yayınlamıştır. 

 

Y Ü Z    B A S A M A K  İNDEKSİ

1. - 33. BASAMAK

34. - 66. BASAMAK

67. - 100. BASAMAK

 [ İlgili konulara erişmek için yukarıdaki linkleri kullanabilirsiniz.]

İNDEKS

1 TASAVVUF

2 ŞERİAT

3 TARİKAT

4 HAKİKAT

5 EDEB

6 İSTİKAMET

7 SÜLÛK

8 YAKÎN

9 FAKÎR

10 TEVBE

11 VERA

12 ZÜHD

13 TEVEKKÜL

14 SABIR

15 ŞÜKÜR

16 TAKVÂ

17 İHLAS

18 SIDK

19 MÜRİD

20 UBÛDİYET

21 ZİKİR

22 FİKİR

23 HİMMET

24 NEFS

25 RUH

26 SIR

27 MÜLK

28 MELEKÛT

29 CEBERÛT

30 HAVF

31 RECA

32 RIZA

33 HİS

34 MÂNÂ

35 LÜBB

36 İŞARET

37 VAKT

38 HAL

39 MAKAM

40 MEVKIF

41 VÂRİD

42 FÜTÜVVET

43 KABZ

44 BAST

45 VECD

46 VÜCÛD

47 CEZBE

48 LEVAİH

49 EL-LEVÂMİ

50 ET-TEVÂLİ

51 SEVK

52 ZEVK

53 EŞ-ŞÛRB

54 SEKR

55 HAMR

56 KÂSE

57 SAHV

58 FARK

59 CEM

60 CEMÜ'L CEM

61 TEVHİD

62 TEFRİD

63 EF'AL

64 SIFAT

65 ZAT

66 MARİFET

67 İSM-İ A'ZAM

68 GURBET

69 HALVET

70 UZLET

71 SİMSİM

72 TECELLİ

73 TAHALLİ

74 EL-ÂMÂ

75 MURAKABE

76 MÜŞAHADE

77 VELÂYET

78  FENÂ

79 BELÂ

80 BAKÂ

81 SAHK

82 NASUT 

83 LAHUT 

84 RAHAMUT 

85 MUHABBET 

86 KURB 

87 TERAKKİ 

88 LİSAN 

89 TEMKİN 

90 TELVİN 

91 EFRÂD 

92 ÜÇYÜZ NUKABA 

93 KIRK NUCEBA 

94 YEDİ EBDAL 

95 DÖRT EVTAD 

96 İKİ İMAMLAR 

97 KUTUB

98 SÜKÛN           

99 TECRİD 

100 KEMÂL

HAKİKATLER HAZİNESİ

 

 

***

 

Bu kitap fukara içindir.

Hayatın zevki yalnızca fukaranın dostluğundadır; onlar sultandırlar, 

üstaddırlar, şehzadedirler...

Günahlarımı bağışlamasına, beni yarlıgamasına dua ettiğim Allah'ın 

huzurunda onlarla buluşmak niyazındayım.

Ve övgüler peygamberliği tamamlayan o Seçilmiş'in [Mustafa'nın] ve and 

içenlerin en iyisi olan Seyyidina Muhammed'in üzerine olsun.

 

Ebu Medyen el-Gavs 

(K.S.)