sirvani


İsmail Şirvanî

[K.S.]

1787-1839

 

 

 

 

ŞEYH İSMAİL eş-ŞİRVANİ

 

7 Zilkade Salı günü 1201 H./1787 tarihinde  Dağıstan’ın Şirvan bölgesindeki  Kürdemir’de  doğdu. Zamanının en önde gelene alimlerinden birisi olan babası Şeyh Enver Şirvani’den ilk eğitimini aldı. Yedi yaşında Kur’an’ı hıfzetti ve yedi kıraat üzere Kur’an okumayı da öğrendi. 9 yaşındayken Şeyh  Abdurrahman ed-Dağıstani’den fıkıh ve hadis ilimlerini okumağa başladı. Genç yaşındayken her türlü fıkhi sorunun çözümünde ustalaşmıştı.

Birgün bir vizyon gördü ve bir ses işitti:  “Alim ve mürşidlerinden yararlanacağın Delhi’ye doğru kendini yöneltmelisin.” Allah seni bir gün Şeyh Abdullah Dehlevi’nin karşılaştıracaktır.

Bu vizyon onyedi yaşına ulaşana kadar ondan ayrılmadı. Babasından izin alarak 1 yılını alan bir yolculuktan sonra Delhi’ye ulaştı.

Birkaç yıl mürşidinin hankahında yaşadıktan sonra 1224 H./1809 yılında Abdullah Dehlevi’ye intisab için gelen Mevlana Halid ile karşılaştı. Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid ile beraber  geri dönmesini istedi.

1225 H. de Mevlana Halid Şam’a geri dönünce , Şeyh  İsmail eş-Şirvani Dağıstan’a geri gitti ve Şam-ı Şerife yerleşmek üzere ebeveyninden  izin istedi.

Dağıstan’da epeyce bir süre geçirdikten sonra Abdullah Dehlevi’nin kendisine Şam’a gitmesini ve Mevalana Halid’e hizmet etmesini emrettiği bir ruya gördü. Dağıstan’dan yürüyerek Kuban, Azerabaycan, Tiflis, Tebriz, Diyarbakır, Halep, Hama, Humsu güzergahını takip ederek 1 yıllık bir yolculuktan sonra Şam’a ulaştı. Halid, onu hankahının kapısında bekliyordu.

15 yıl O’nun dergahında yaşadı, hizmet etti. İrşad yetkisini tam olarak aldı. Dağıstan, Turkiye ve Azerbaycan’a kadarki bölgelerdeki halk ona yönlendirildi.

Mevlana Halid’in ölümünden sonra Dağıstan’a geri döndü ve zaviyesini kurdu. Has Muhammed Şirvani, Şeyh Muhammed Yaraği, Seyyid Cemaleddin Gazikumuki’yi sırasıyle halefi olarak yetiştirdi.

1255 h. 10 Zilhicce  Çarşamba / 1839 tarihinde öldü. Amasya’da defnedildi. Halefleri arasındaki 3 mürşide sırrı aktarıldı.