WEBSİTE  HARİTASI 

  İSLAM'IN  ANA KAYNAKLARI 

    TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI

 

 

GÖRSEL TASAVVUF ARŞİVİ :

Tasavvuf & Hat

Tasavvuf & Tezhib

Tasavvuf & Ebru

 

 

 

 

 

 

Tasavvuf & Sufiler

“Allah rızasına uygun yaşama sanatı” olan tasavvuf hakkında mütevazi bir bilgi kaynağı olmak maksadıyla

5 yılı aşkın süredir internet ortamında hasbi olarak oluşturduğumuz

websitemiz "Tasavvufi Bilgi ve Literatür" alanında bir bilgi ve referans kaynağı olmayı hedeflemiştir.

 

Görsel Arşiv

Literatür 

Kütübhane 

Güncel

İletişim :

tasavvuf.sufiler@gmail.com

tasavvufvesufiler@yahoo.com

* * *

 "   G   ö   ç   t   ü      k   e   r   v   a   n  ;     k  a  l  d  I  k       d  a  ğ  l  a  r       b  a  ş  I  n  d  a... "  

Hazret-İ Şeyh  Mustafa Karadağ  [ K.S.]

[ Eğin, 20 Aralık 1916  -  İstanbul, 13 Ocak 2004 ]

 

Hazret-i Şeyh  Mustafa Karadağ  [K.S.]

* Şeyh Muhammed Zekeriya Buharî el-Medenî  [K.S.]

* Hacı Hasan Burkay  [K.S.]

* Şeyh Şerafeddin Dağıstanî [K.S.] (hayatı)

"Bir Allah Dostu" : Dr.  Münir Derman(hayatı)

Ricalullah :Üçler-Yediler-Kırklar  / Dr.  Münir Derman

* Kırklar Meclisinden Bir Sima: Ladikli Ahmed Ağa  (yeni)

Hacı  Bektaş-ı  Velî  [K.S.] Menâkıbı'ndan  / Dr.  Münir Derman

...

TASAVVUF  &  SANATA  DAİR ...  

Tasavvuf & Tezhib

 *

TASAVVUF  LİTERATÜRÜ

* Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

* Doç.Dr. Hülya Küçük : Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış 

* Doç. Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre

* Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç : Sûfî Şiirinin Poetikası

* Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş : Şeyh Zeynullah Rasûlî (1833-1917)

* Hazini [K.S.] - Cevahir-ül Ebrar

***

* Allah Dostu Der ki.../ Dr.Münir Derman [K.S.]

*Tasavvuf Ustalarından Şiirler - Hikmetler

* Tasavvufi Literatürün  Diğer Kaynakları

*

GÜNCEL TASAVVUF

* Hasan Burkay :  Ali Usta'nın Hatıratı 

* Şeyh Şerafeddin Dağıstani  ve  Kurtuluş Savaşı

* Şerafeddin Dağıstani'nin Yeni TBMM'ye Manevi Desteğini İlanı - 11 Mayıs 1920 

 

 L İ N K L E R ( İnternetteki Tasavvuf  Eksenli  Websiteler )

...

TASAVVUFUN  GÜNÜMÜZ    DÜNYASINDAKİ  YANSIMALARI

* İslam'ın Güler Yüzüne Vurgun Bir Yürek :  Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch  -yeni-

* Su Üstüne Yazı Yazmak -Muhyiddin Şekur -

    SUFİ  KÜTÜPHANESİ (Tavsiye Edilen kitablar, Kitab tanıtımları ...)

        SUFİ KÜTÜBHANESİNİN  " Y E N İ L E R " RAFI

  "Dikkat edin ! Kalbler ancak Allah'ın zikri ile tatmin bulur..."  [Kur'an-il Hakîm ; er-R'ad , 13:28]

 

 

TASAVVUFUN  SEÇKİN SİMALARI

* Üveys -el Karani [ K.S. ]

* Rabia-tül Adeviyye [ K.S. ]

* Hallac - ı  Mansur [ K.S. ]

* Gavs-ı Azam  Abdulkadir   Geylani  [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

* Hoca Yusuf Hemedani [ K.S. ]

* Hazret Sultan  Hoca Ahmed Yesevi [K.S.]

&  Eseri : "Divan-ı Hikmet"

* Zengi Ata

* Abdulhalık Gücdüvani [ K.S. ]

* Şeyh-i Ekber  Muhyiddin ibn Arabi [K.S.] & Müminlere Nasihatleri

* Sadreddin Konevi [ K.S. ]   &  Kırk Hadis Derlemesi

* Şah-ı Nakşbend  Muhammed   Bahauddin  Buhari [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

*Hoca Ubeydullah Ahrar [K.S.]

* Necmüddin Kübra [K.S.]

* Muhammed Şemsüddin Tebrizi [K.S.]

* Hazret-i Pir  Mevlana Celaleddin Belhi / Rumi [K.S.] & Mesnevi-i Şerifinden Seçmeler

*Hacı  Bektaş-ı  Velî  [K.S.] 

*Hacı Bayram-ı Veli [K.S.]

*Eşrefoğlu Rumi [K.S.] & Şiirlerinden Seçmeler

*Aziz Mahmud Hudâyi [K.S.] & Günümüze de Yazılmış Bir Mektubu

* Hazret-i  Pir  Şaban-ı Velî [K.S.]

* Hazret-i  Pir  Nureddin Cerrahi [K.S.]

* İsmail Hakkı Bursevi [K.S.]

* Ümmi Sinan [K.S.]

* İmam- ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî [K.S.]

* İbrahim Hakkı Erzurumi [ K.S. ]

* Ahmed Kuddusi [K.S.]

* Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi [K.S.]

* Şeyh Şamil  [K.S.]

* Osman Bedreddin Erzurumi [ K.S.]

* Küçük Hüseyin Ankaravi [K.S.]

* Şah Hüsameddin Ali  [K.S.]

* İsmail Şirvani [K.S.]

* Cemaleddin Gazikumuki [K.S.]

* Ebu Ahmed Suğuri [K.S.]

 

ÇAĞIMIZIN MÜRŞİDLERİ

* Şerafeddin Dağıstani [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

* Abdullah Dağıstani [K.S.]

* Mustafa Karadağ [K.S.]

* M.Nazım Haqqanî [K.S.]

* Hacı Hasan Burkay  [K.S.]

* Seyyid Abdülhakim Arvâsî [K.S.]

* Alvarlı Efe [K.S.]

* Ali Haydar Ahıskavi [K.S.]

* Ramazanoğlu Mahmud Sami [K.S.]

Musa Topbaş [K.S.]

* Muhammed Zâhid Kotku [K.S.]

* Mahmud Es'ad Coşan [K.S.]

*Muhammed Raşid Erol [K.S.]

* Abdullah Çetin Farukî [K.S.]

* Muhammed  Haznevî  [K.S.]

* Seyyid  Muhammed Malik el-Alawî  [K.S.]

* Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari [K.S.]