Partio-ohjelmassa on viisi ikäkautta. Tältä sivulta löydät tietoa jokaisesta ikäkaudesta sekä lippukuntamme kevään 2019 toimintaryhmistä. Ota yhtyettä lippukunnanjohtajaan, jos haluat lapsesi mukaan johonkin toimintaryhmään!

Sudenpentujen ryhmät

Ikäkausivastaava: Olli Kurki

Vuonna 2009-2011 syntyneet sudenpennut.

Kirkhakkise kokoontuu maanantaisin kello 19-20.

Johtajina toimivat Olli Kurki ja Janette Saarinen.

Riukhännä kokoontuu maanantaisin kello 18-19.

Johtajina toimivat Antti Kurki ja Eemeli Yli-Karro.

Sudenpennut 7-9 v.

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.
Seikkailijoiden ryhmät

Ikäkausivastaava: Antti Kurki

2. vuoden seikkailijat (s.2007-2008):

Naali-vartio kokoontuu maanantaisin kello 19-20. 

Johtajina toimivat Oskari Mustonen ja Eemil Leino.


3. vuoden seikkailijat (s.2006):

Ahma-vartio kokoontuu maanantaisin kello 19-20. 

Johtajana toimii Jussi Nurmi.

Seikkailijat 10-12 v.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat toimivat noin 5-10 hengen ryhmissä, joita kutsutaan vartioiksi. Seikkailijavartiota johtaa tehtävään koulutettu vartionjohtaja, vähintään 16-vuotias samoaja. 

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijavartioiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu ja rakentelu tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojien ryhmät

Ikäkausivastaava: Antti Hatakka

1. vuoden tarpojat (s. 2005):

Ilves-vartio kokoontuu maanantaisin kello 18-19.

Johtajina toimivat Teemu Heikola ja Niklas Pihlajaniemi, apunaan Antti Hatakka.

Tarpojat 12-15 v.

Tarpojiksi kutsutaan 12–14-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.
Samoajien ryhmät

Ikäkausivastaava: Petri Nieminen

1. vuoden samoajat (s. 2003-2004): 

Kotka-vartio kokoontuu joka toinen maanantai kello 20-21.


Samoajat 15-17 v.


Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. 

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. He toimivatkin seikkailija- ja tarpojavartioiden johtajina. Johtamistehtävässään samoajaa tukee koulutettu aikuinen eli seikkailija- ja tarpojaikäkausien ikäkausivastaava.

Samoajilla on myös omia partio-ohjelman mukaisia aktiviteetteja, joita he toteuttavat omaehtoisesti kokouksien ja retkien muodossa. Toimintaa valvoo ja tarvittaessa ohjaa ikäkausivastaava eli samoajaluotsi. Samoajat osallistuvat myös partiotaitokisoihin sekä muihin piiri- ja valtakuntatason tapahtumiin.Vaeltajien ryhmät

Ikäkausivastaava: Petri Nieminen

Lippukuntamme vaeltajat kokoontuvat epäsäännöllisesti partiotalolla ja retkeilevät Rauman seudulla ja kauempana.

Vaeltajat 18-22 v.

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita partiolaisia. Vaeltajaryhmässä eli vartiossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajaikäiset ovat partioharrastuksen mahdollistajia. Oman ikäkautensa aktiviteettien ohella he toimivat moninaisissa vastuutehtävissä lippukunnissa. Oman lippukuntamme aktiivisessa johtajistossa on vain kolme yli 22-vuotiasta partiolaista. Vaeltajatoiminta tarjoaa siis monipuolisia haasteita, joiden luonteen ja vaativuuden vaeltaja voi itse määrittää mieleisekseen.