Tervetuloa


Tarton suomalainen koulu
Suomalaisille lapsille on oma

suomalainen koulu Tartossa


Tarton suomalainen koulu on virallinen suomalainen ulkomaankoulu,

joka järjestää opetusta Tartossa asuville suomalaislapsille.

Koulu on yksityinen ja sen ylläpitäjä on Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry.

Pieni ja kotoinen koulumme tarjoaa opetusta vuosiluokille 1–9 sekä esikouluikäisille.