Kedves Érdeklődő!

Ezen a honlapon a Társas Elmék Kutatócsoportról talál információkat. Reméljük, hogy minden fontos kérdésére választ kap itt - amennyiben további kérdései vannak, örömmel várjuk jelentkezését az oldalt található elérhetőségeink egyikén!

A Társas Elmék KutatócsoportA csoportról röviden:


A Társas Elmék (Social Minds) csoport 2008-ban alakult azzal a közös tudományos céllal, (melyet a csoport választott neve is fémjelez), hogy a társas gondolkodás átfogó területén és alapjain a magasrendű megismerési képességet, összefonódásukat és fejlődésüket tanulmányozza. Ezen belül, a kutatócsoport érdeklődésének homlokterében az önéletrajzi emlékezet és kibontakozása; mások tudatának megértése és fejlődése; a fogalmi gondolkodás társas beágyazottsága; illetve a társak tudáselsajátításban betöltött szerepének témái állnak. E témák összekapcsoló vezérfonala az a kérdésfeltevő hozzáállás, mely a társas közeg fontosságát hangsúlyozza és lényegi hozzájárulását keresi a fent említett képességek kibontakozásában és alkalmazásában.


A kutatócsoport jelentősebb eredményei:

  • Elsőként igazoltuk empirikusan, hogy a természetes pedagógia az általánosítható, tárgyközpontú ismeret elsajátítását támogatja.
  • Gergely Györggyel végzett kutatásaink során kimutattuk, hogy a kisgyermekkori utánzás természete szelektív, azaz kicsin nem utánoznak vakon mindent, hanem a számukra releváns új információként kifejezett cselekvést követik, egyébként az egyszerűbb és hatékony célelérést választják.
  • Kísérleti eredményeink alátámasztják, hogy a korai, utánzás segítségével vizsgált emlékezeti teljesítmény általános tudás elsajátítást és ezek előhívását fedi, kisgyermekek nem az egyszeri, időben elkülönülő élményeiket hívják elő, hanem az ezekből leszűrt, általánosan érvényes tudást, tapasztalatot.


Az aktuálisan folyó kutatásainkról a Folyó Kutatások, a csoport tagjairól és munkásságukról a Munkatársaink, a csoporttal kapcsolatos további megjelenésekről pedig a Média menüpontok alatt kaphat bővebb tájékoztatást.