idees                                             experiències

les percepcions, la formació dels hàbits i les creences, l'adaptació a la "nova zona"

invertir en les persones - desencadenar  potencial - el treball en equip - Noves eines

Español    

comunitat educativa

administració local 

turisme  

 

logística sistemes d'informació geogràfica al servei del Comerç i de l'operador logístic (veure més)

inmigració Gestores, despatxos professionales i  empleadors (veure més)
 


jov
es

comunitat educativa