Sąd w Tarnowskich Górach. Wstęp

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach


 

Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny,

A placem boju będzie dół kryjomy,

A wyrok o nim wyda wróg potężny

                       A. Mickiewicz, Do Matki Polki

 

 

Mokry dół morderców barak

Nazwany pałacem sprawiedliwości

                       Z. Herbert, Potęga smaku



Działalność Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach to jeden z lepiej rozpoznanych najnowszych przykładów deprawacji sądów i osób, którym w Polsce bezmyślnie powierzono funkcje sędziów. Narzucona Polsce cenzura sprawia, że opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy z bezmiaru ludzkiego nieszczęścia, krzywdy z jednej strony, a z drugiej - bezprawia i zdziczenia. Tymczasem wiedza to warunek wstępny mobilizacji obywatelskiej i patriotycznej społeczeństwa, a w rezultacie mobilizacji - zmian koniecznych w interesie Polski. Dlatego będziemy tu przedstawiać rzeczywistość rzeczywistą, a nie tę, którą znają Państwo z Gazety Wyborczej i TVN.

Opisywane tu wydarzenia można sprawdzić w dokumentach spraw sądowych; każdy obywatel ma prawo do interesującej go informacji publicznej. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach znany jest z łamania tego prawa i jeżeli spotkają się Państwo z odmową, prosimy o kontakt - będziemy nagłaśniać te sprawy.

Zachęcamy Państwa do wsparcia i osobistego udziału w wysiłkach organizacji patriotycznych, pragnących położyć kres bezprawiu samozwańczych sądów. Dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatniej stronie tego portalu. Tylko razem zmienimy Polskę.

Chcieć to móc!

                                            Mariusz Cysewski

Na zdjęciu: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach - wejście. Fot.: "Wolny Czyn"