Unesümbolite märksõnastik


Esileht  » Unenägude seletaja
   


 

 
Siia on välja toodud enamlevinud unesümbolid, mis ennustavad ette selliseid tähtsaid ja olulisi sündmusi inimese elus nagu armsama leidmine, abielu, lapse sünd, ka haigusi, pettust, ning isegi surma. Sõnastikus toodud sümbolitel on ka mitmeid teisi tõlgendusi, sellepärast ei saa ühe-kahe viite järgi veel lõplikke järeldusi teha. Kindlasti tuleb arvesse võtta kõiki unenäos esinevaid sümboleid.