Unenägude seletajaEsileht
Unenägu on iga inimese isiklik sõnumitooja, ennustaja või hoiataja. Sellepärast peaks igaüks ise oma unenäo sümboleid ja seosed omavahel analüüsima. Ainult nii saab jõuda unenäo sõnumini. Mitte keegi ei saa ega tohi seletada kellegi teise unenägu, ta võib vaid öelda mida üks või teine sümbol tähendab. Suur viga on panna inimest uskuma seda, mis võib tunduda sinu jaoks õige aga unenäonägija enda jaoks võib sellel olla hoopis teine tähendus. Kerge on eksida kuna paljudel sümbolitel on palju ja väga vastandlikke tähendusi. Samuti on erinevad ka usklike inimeste ja maiselt mõtlevate inimeste unenäod ja nende tähendused. Tõde saab eristada vaid unenägija ise, kui ta erapooletult süveneb unenäosümbolite ja nende omavaheliste seoste uurimisse. Sellepärast toon siin ära põhjaliku unenäosümboolika, et iga inimene saaks ise uurida ja õppida tundma sõnumeid, mis meile unenägudes saadetakse.