Tähtis number


Esileht  »  Numeroloogia

 

 Tähtis number mõjutab inimest kogu elu vältel

 

Pythagorase järele on arvud elu emad. Kõigil vanadel kultuurrahvastel on olnud arusaamist arvude maagilisest tähendusest. Meie päevil aga peetakse seda suureks ebausuks. Siiski püsib rahva hulgas ikka usk arvudesse. Nii kuuleme inimesi tihti rääkivat oma õnnenumbritest. Arvude ebausu küüsi pole langenud mitte ainult harimatud, vaid ka haritud inimesed. Nii oli Saksa raudteekantsler Bismarck veendunud, et tema elus ei mängi arv kolm mitte juhuslikku osa. Selle arvamuse tõestamiseks juhtis ta tähelepanu asjaolule, et tal on kolm eesnime - Otto, Eduard, Leopold ja tema vapil on kolm tammelehte. „Mina olen“, ütles ta kord, „teeninud kolme valitsejat, pidanud kolm sõda ja sõlminud kolm rahulepingut. Prantsuse-Preissi õjas lasti minu alt kolm hobust maha, ise viisin kolme monarhi kokkusaamise läbi ja kutsusin kokku kolmikliidu. Mul on kolm last ja minu perekonna juhtlause on: „In trinitate robur“ (kolmikus on jõud) ning kui pilkelehtedel on õigus, siis on mul ainult kolm juuksekarva peas!“ Arvu üheksa pidas tähtsaks ameerika miljonär White ja elusündmused näisid talle selleks õigust andvat. See tähendab, et kõik tehingud, mis võttis ta ette kuupäeval, mis jagatav üheksaga, õnnestusid hästi. Ja lõpuks, kui ta surnud oli, jättis ta oma pärijaile üheksa miljonit dollarit. Sellised nähtused on tekitanud õpetlastes imetlust, kuid tegelikult pole selles midagi uudist. Vanasti nimetati neid astmeaastaiks. Siis tehti vahet kahesuguse rütmi vahel: seitsme ja üheksa aasta rütm. Nii leiame ühes raamatus, mis ilmus 1690. aastal, järgmist - igal astmeaastal peab juhtuma midagi erilist. Seitsme astmeaastaist on kõige ohtlikum 56, mida nimetatakse kangelasaastaks, sest sel eluaastal on palju kangelasi surma saanud. Üheksa astmeaastaist on tähtsaim 63, sest et sel aastal ootavad vanemad inimesed surma. Kes sellest üle on jõudnud, see on suma eest pääsenud. Sellepärast nimetatakse seda ka suureks astmeaastaks. Ka tänapäeval leiavad mitmed õpetlased, et igal seitsmendal aastal on inimese elus eriline tähtsus. Nii on naise seksuaalelus tähtsus 43. ja 54. aastal. Lapse kasvatamisel ja arendamisel võib märgata, et iga seitsme aasta takka algab ta elus uus järk. Arvude müstikaga tegeldi vanasti väga palju ja sellest on võrsunud numeroloogia. Nii võib igaüks leida vastavalt oma nimele ja sünninumbritele arvu, mis on tema elus tähtis. Numeroloogia annab igale tähele oma arvu, mis temale vastab: 

Täht                        Arv

a, ä                           1 

b                               2 

c, k                          11

 d                               4  

 e                               5  

f, p, ph                    17

g                               3

h, ch                         8

i, j, y                       10

l                               12

m                             13

n                                4

o, ö, õ                      16

 q                               19

  r                               20

  s                               21

  sh, sch, ts, tz           18

  t                                 9 

     u, ü, v, w                   6   

   x                               15

                                                   z                                7 Et teatud inimesele tähtsat numbrit leida, on tarvis nimetähtede arvud ja sünninumbrid liita. Sealjuures tuleb võtta arvesse seda nime, mis leidub ametlikel dokumentidel.

 

NÄIDE: 

Võtame isiku nimega Ave Kuusk  kes on sündinud 23. november 1980. Kõigepealt muudame nime Ave Kuusk arvudeks:  A   V   E      K   U   U   S   K

                                                            1   6   5     11  6   6  21  11

Liidame need arvud: 1+6+5+11+6+6+21+11= 67

Edasi liidame sünninumbrid omavahel: 23+11+1+9+8+0= 52

Meeles tuleb pidada et aasta arvu liidame arvude kaupa aga samas, kui  sünnikuupäev ja kuu on kahekohalised arvud siis ei tohi neid ühe arvu kaupa liita!  (Näiteks kui sünnipäev on 18. detsember 1976 siis liidame: 18+12+1+9+7+6 aga kui sünnipäev on 4. veebruar 1981 siis liidame: 4+2+1+9+8+1)

Nüüd liidame ees- ja perekonnanime summa 67 sünniaja summaga 52 :

67+52= 119

Vähendame saadud summa 119 tema ristsumma 1+1+9=  11 võrra: 119-11= 108

Jagame 108 omakorda 9-ga: 108:9= 12

Liidame tulemusele isikuväärtuse arvu 1, nii saame Ave Kuuse tähtsa arvu 13.

Samas tuleb silmas pidada, et saadud arv ei oleks suurem kui 22. Kuid juhtub, et lõppresultaadiks tuleb suurem arv. Sel juhul tuleb seda arvu vähendada. Seda tehakse nii, et võetakse siis isikule tähtsa arvu arvutamisel saadud arvu ristsumma. Tuleb arvutamisel 32, siis on nimekandjale tähtis 3 + 2 = 5.

Kõige väiksem tähendusega arv on 3.

 

Number 3 

See on abielu ja ühiskonna arv. Kellel on see arv, selle elukäigule avaldab väga suurt mõju abielu ja ühiskond. Kas need toovad talle tõusu või languse, oleneb isiku arengutasemest. Kindel aga on see, et kellel on see arv, otsib oma sihti abielus ja ühiskondlikul alal tegelemises.

 

Number 4 

Sellele arvule vastab „tegu, võitlus“. On inimene sisemiselt küllalt küps, viib ta tegevus, võitlus alati juhtivale kohale. On inimene aga ebaküps, siis pole ta nõuetekohaselt kasvanud ja ta tegujõud mõjub rohkem hävitavalt.

 

Number 5 

Sellele arvule vastab jumalaaustus, vastutustunne. Kel on see arv, see tuleb võrdlemisi kergesti toime saatuselöökidega.  Sagedasti kaotab ta vanemad noorelt, nii et on juba varakult enda hooleks jäetud. See küpsetab aga inimest sisemiselt, tugevdab ta soovide jõudu ja ta eneseusaldus võimaldab ülesseatud sihti saavutada. On inimene aga madalate kalduvustega, siis võivad ta teod viia teda nii kaugele, et ta jääb väljapoole seltskonda.

 

Number 6 

Sellele arvle vastab „sex“. Selle arvu kandja satub igasugustesse kiusatustesse, mitte ainult sugulisel, vaid ka ärilisel alal. On soovitav, et ta hoiab endast halvad mõtted eemale ja tõrjub igasugused kiusatused tagasi.

 

Number 7 

See on võidu arv. Selle arvu kandja saavutab oma energia ja tegevusega elus palju. Ta ei mõtle egoistlikult ainult enda tõusule, vaid ta vaatab ringi palju avaramalt ja püüab olla kasuks üldsusele. Madalama sisemise minaga saavutab ta küll elus palju, kuid oma sisemise  ebaküpsuse tõttu riskib ta elus tihti nii palju, et kaotab jälle kõik saavutatu.

 

Number 8 

See on õigluse arv. See aitab tasanda kõiki vigu ja ekslikku elu. Selle kandja saab aru, et saatuse löögid on vajalikud sisemiseks puhastuseks ja küpsemiseks. Mida enam on tal seda teadmist, seda enam tekib sisemist harmooniat ja seda kergemaks kujuneb elu.

 

Number 9 

See on tarkuse arv. See annab kõrge sisemise minaga isikule hiilgavad vaimsed anded. Tema ülesandeks on omi võimeid ja teadmisi teistele kasulikuks teha. Temast saab reformeerija mingil alal. Ka madalama sisemise minaga isikul on head vaimuanded. Kuna ta neid omakasu mõttes tööle rakendab, siis on tal ainult ajutine edu.

 

Number 10 

Sellele arvule vastab vahelduv õnn. Selle arvu kandja on enam-vähem vahelduva saatusega. Nii satub ta vähemalt korra heast seisundist väga ebakindlasse olukorda. Selle arvu kandja peab püüdma alati kõik rahulikult läbi kaaluda, ta peab vältima ruttamist ja mõtlematust.

 

Number 11 

Sellele arvule vastab spirituaalne võim. See arv annab suure vaimse jõu ja mõju kaasinimestele, mis nõuab aga suurt vastutustunnet toimingutes. Ainult omakasupüüdmatud saavad oma elusihist aru ja on kasuks teistele. Madala sisemise minaga isikud kasutavad oma mõju kaasinimestele omakasuks ära, kuid see toob neile lõpuks kahju.

 

Number 12 

See on ohverdamise arv. Selle kandja ohverdab end kas perekonnale, ühiskonnale või mõnele ideele. Ta on alati kaastundlik ja valmis kõike heaks tegema.

 

Number l3 

See on muundumise arv. Selle kandja püüab edu igal kujul teenida ja edule kaasa aidata. Ta püüab ka teisi edu teele juhtida.

 

Number 14 

See on enesekasvatuse arv. Selle kandja saavutab elus edu ainult enesekasvatuse ja enesevalitsusega. Muidugi ei puudu ka takistused,  millest saab üle ainult rahu ja enesekindlusega. Ta peab aga hoiduma ületöötamise eest, kui asub suuremate ülesannete kallale.

 

Number 15 

Sellele arvule vastab maagia. See kingib tema kandjale tugevad maagilised võimed, millest on ta ise teadlik. Neid võimeid tuleb aga kasuta omakasupüüdmatult. Kasutatakse aga neid omakasu  huvides, siis on selle tagajärjeks kehaline ja hingeline haigus.

 

Number l 6 

See on kriisi arv. See mõjub nii, et tema kandja satub kord ootamatult ohtu kas tervise poolest, elukutses, perekonnas või rahalistes asjades. Et sellest kergemini pääseda, peab inimene mõtlema rohkem enda sisemise täiendamise peale. Kõigepealt on soovitav, et ta kunagi ei laseks end tõmmata mõnesse poolkahtlasesse afääri, sest et see võib endaga kaasa tuua kriisi.

 

Number 17 

See on tõe, usu, ja lootuse arv. See näitab, et tema kandja on kõrgete sihtidega. Tema edu oleneb aususest, kõrgetest, optimistlikest mõtetest. Pole ala, kus ta ei võiks saavutada edu.

 

Number 18 

See on valskuse arv. Selle kandja kannatab elus palju teiste valelikkuse tõttu. Seda, keda ta tahab usaldada, peab ta enne hoolega uurima. On tal tegemist kellegagi kas raha- või äriasjus, peab ta olema kahekordselt ettevaatlik, et ei tuleks kahjusid kannatada. Muidugi on sellega seotud tingimus, et ta ise hoiduks valskuse eest.

 

Number 19 

Sellele arvule vastab õnn ja rõõm. Selle kandja on õnne soosik. Kõik sõprussidemed, mis ta sõlmib, on talle kasulikud. Ta ei tohi aga oma õnne tõttu muutuda ülemeelikuks!

 

Number 20 

See arv tähendab ärkamist, taassündi. Selle kandja peab valmistuma kõrgema vaimse tegevuse vastu, sest et temast tuleb kindlasti teerajaja mingil vaimsel alal.

 

Number 21 

See arv on edu arv. Selle kandja saavutab ikka edu, kas oma hoolsuse, abielupartneri või kaaskodanike läbi. Elu teine pool on eriti õnnelik.

 

Number 22 

See on nurjumise arv. See hoiatab, et tema kandja ei anduks mingisuguste illusioonidele ja peaks alati vaatama kaine ja selge  pilguga ringi. Ainult visa võitluse ja suure ettevaatusega võib ta midagi saavutada.

 
***


Sellega on antud lühike ülevaade arvude mõjust. Eriti soovitan  naistele kes abielluvad ja mehe perekonnanime võtavad, võrrelda oma „praegust elu“ ja „tulevast elu“. Numbrite muutudes muutub meie elu rohkem  kui me arvatagi oskame ja elu ise „näitab“ kui palju siin tõde on. Head katsetamist!