.

Põhjalik unenägude seletaja


EsilehtA B C D E F G H I
J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü

Selles kokku pandud põhjalikus unenägude seletajas on kasutatud erinevaid  allikaid ja autoreid nagu C.G Jung, S. Freud, I. Soomere, J. Henno, T. Maunonen jpt. Lisatud on ka koostaja enda poolsed uurimistulemused ja tähelepanekud unenägude selgitamise lihtsustamiseks. Kuna materjal on niivõrd mahukas, siis kogu sümboolika avaldamiseks läheb aega.

Unenäod on sõnumid, mis tulevad inimese sisemisest teadvusest, seepärast peab inimene ise õppima tõlgendama oma unenägusid. Igal inimesel kujuneb eluaja jooksul välja oma isiklik unesümboolika. Unenäoseletajad on aegade jooksul kirja pandud inimeste enamlevinud unesümbolite põhjal. Kindlasti tuleb meeles pidada aga seda, et üks unesümbol võib erinevate inimeste jaoks tähendada erinevaid etteennustusi. Selleks peabki inimene usaldama rohkem oma sisetunnet ja jälgima unenägusid ja nende täideminekut. Ainult nii on võimalik kindlaks teha oma isiklikku unesümboolikat. Näiteks mõne inimese jaoks võib unenäos hamba lagunemine või välja kukkumine tähendada lähedase inimese surma aga teise inimese jaoks ei pruugi see üldse nii olla. Samuti võib mõni inimene näha rohkem unenägusid mis kajastavad tema eluolu, eredaid filmi või raamatu elamusi, soove jne. Teine inimene võib aga täpselt ette näha mõne päeva, kuu või aasta pärast toimuvaid sündmusi. Kolmas võib aga näha fantaasiarohkeid unenäomaastikke ja sündmusi. Kõik oleneb inimese meeleseisundist ja vaimsest arengust. Kuidas on võimalik näha veeklaasi põhja kui vesi on sogane? Ainult siis kui vesi on selge ja puhas on võimalik näha veeklaasi põhja. Inimene on nagu veeklaas, kui tema meel on sagune igasugustest erinevatest ja vastuolulistest tunnetest ja aistingutest, pea on täis erinevaid mõtteid, soove ja ihalusi, siis kajastub see ka tema unenägudes. Pange oma eredamad unenäod kirja ja uurige unenägude erinevaid sümboolikaid ja mõne aja pärast hakkate aru saama ja mõistma sõnumeid mis tulevad teie sisemisest teadvusest.A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü
Comments