Numbritest üldisemalt


Esileht  »  Numeroloogia

 

Numeroloogia õppimisel on oluline numbrite 1–9 täpne mõistmine, sest kõik 9-st suuremad numbrid taanduvad lõpuks ühele neist numbritest. Tundes numbrite tähendusi, on võimalik mõista kõigi elutsüklite reeglipärast kulgu.

Täisnurkne kolmnurk ja ruut, kaks lihtsat geomeetrilist kujundit, võivad sümboliseerida ka inimese maailma. See hämmastav avastus on kahe käesolevas raamatus käsitletud numeroloogilise meetodi põhialuseks.

Ruudu puhul piirdume me arvudega 1–9 ja vaatleme nende arvude omavahelisi seoseid. Seda meetodit tutvustame kõigepealt, kuna see on üsna lihtne ega nõua palju arvutamist.

Täisnurkne kolmnurk kui inimese eluplaan näitab numbrite 1–78 abil samm-sammult sünnist surmani, mida inimese elu peaks väljendama, ning osutab tema võimalustele ja probleemidele. Selle meetodiga võib saada väga üksikasjalikke tulemusi, kuid see nõuab rohkem arvutamist ja suuremat tõlgendamiskogemust.

Mõlemat meetodit võib kasutada nii iseseisvalt kui ka teineteise täienduseks.

Me kõik oleme Maa energiavälja sündinud kindlal päeval, tunnil ja minutil. Selle energiavälja omadused ja vibratsioonid määravad suures ulatuses ära tegutsemisviisid ja reaktsioonid, mis meile on iseloomulikud kogu elu vältel. Me sõltume kosmilistest vibratsioonidest, mis mõjutasid Maad, kui tegime oma esimese hingetõmbe.

Inimese sünnikuupäev annab koodi, mida nimetame eluteenumbriks. Mõned autorid nimetavad seda ka saatusenumbriks. Pärast sündi inimesele antud nimi, mille tähed on asendatud vastavate numbritega, annab kolm tulemust, mida nimetame hingenumbriks, välise isiksuse numbriks ja nimenumbriks. Paigutades nime ja sünnikuupäeva numbrid täisnurksele kolmnurgale, saame võtme mõistmaks antud kehastust, mille hing on valinud teatud eesmärkide saavutamiseks. Numbrid jutustavad teadvusseisundist, milleni inimene on jõudnud, ja näitavad hinge arenguteed.

Inimese isiklikud numbrid on tohutu elumosaiigi haakuvad tükikesed, nagu kõik muudki nähtused.

 

Tavaliselt piirdub numeroloogia numbrite 1–9 ja väheste kahekohaliste numbrite kasutamisega. Samas kasutavad mitmed numeroloogid tervikliku kogemuse väljendamiseks numbreid 1–78. Numbrit 78 pole valitud juhuslikult. 12 sisaldab tsükli 1–9 algarve koos kolme lisaastmega, mis kasutavad tsüklite 1–9 kogemusi, et jagada saadud tarkust kõigi hüvanguks. See väljendab 12 kuud aastas ja viitab terviklikule tsüklile või ringile, mille näiteks on ka 12 sodiaagimärki ja 12 jüngrit. Järgmine aste 13 viib meid teadvuse uuele tasandile. Seepärast sümboliseerib 78 kui 12 laiendus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78) terviklikku kogemust.

Käesolevas käsiraamatus seostatakse need seitsekümmend kaheksa numbrit ka seitsmekümne kaheksa taro-kaardiga.

 

 

Üheksa universaalset printsiipi – numbrid 1–9

 

Järgnevalt on kirjeldatud numbrite 1–9 tähendust tänapäeva numeroloogias.

 

1 esindab meesprintsiipi ehk yangi. See number tähistab esmaavastajat, kes tegutseb üksi ja otsib kogemusi, mis kujundavad tema erilise isiksuse. 1 on oma võimete avastamise tee, pidevas liikumises olev positiivne, originaalne ja loov puhas energia. Kuna 1 on üksi ja täis loovat energiat, peab ta otsustama, kuidas seda energiat kasutada. Ta peab juhtimise enda peale võtma ja hoidma oma suunda, kartmata vastuseisu.

Teadlased väidavad, et vaakumis, kus midagi ei ole, tekivad aja jooksul vesiniku ioonid. 1 esindab iooni, algust, geneesi, esimest energiasädet, mis tekib algallikast. Ta on üksi ja eraldatud, sest ta on esimene; midagi muud ei ole. Ta ei sõltu välismõjutustest ega abist, sest on otsustanud püüelda omaenda eneseväljenduse poole, seetõttu ei saa teda mõjutada ega kõrvale kallutada. Ta on otsusekindel ja sõltumatu ning võtab vastu vajalikke otsuseid, et lõpuks määrata oma saatus.

1 on inimkonna tõeline MINA OLEN, kõige ühtsus, võngete mõõtmise ühik. See on eneseteadvus.

Võtmesõnad: Olemus, ego, juhivõimed, isiklikud jõuvarud, isiksus, originaalsus, sõltumatus, agressiivsus, individualism, loomingulisus, domineerivus; töö või tegevuse algus, esmaavastamine; võimu armastav juht, edasiliikuja.

 

2 on paar ehk duo. Ta on muutlik ja kohanev ning võib olla ka otsustusvõimetu. Ta on vahendaja, vahemees, diplomaat ja rahusobitaja, sest ühtsust võib saavutada vaid siis, kui arvamused kohtuvad, kui leitakse mõlemat poolt rahuldav kompromiss.

2 esindab vastuvõtlikku naisprintsiipi, yini, mis otsib kahe erineva iseseisva olemisvormi liitu. See on tiinuseperiood, mil asjad hakkavad kuju võtma. 2 kogub ja assimileerib. Ta otsib tasakaalu vastandlike jõudude vahel ja väljendab koostööd, ühendust ja partnerlust. Ta on rahusobitaja, kes pöörab suurt tähelepanu üksikasjadele. Kuna 2 teadvustab vastandeid selgelt, on tal väljapeetud rütmi- ja harmooniataju. Tema osavõtlikule ja emotsionaalsele natuurile meeldib muusika. Selliste omaduste tõttu nagu on emalikkus, kannatlikkus ja tundlikkus asetab ta teised endast ettepoole. Tema eesmärk on liit, mitte eraldatus, seepärast on ta teiste suhtes leplik ja mõistab neid. Eelkõige otsib ta harmooniat ja samasust.

Vesinikuioonid, mis tekkisid number 1 all, sööstavad nüüd läbi ruumi. Nad tõmbuvad üksteise poole vastastikuse külgetõmbe seaduse ehk number 2 seaduse mõjul.

Kui number 1 sümboliseerib ühtsust, olemust ja isiksust, siis number 2 kõigub kahevahel, kas olla või mitte olla. See number puudutab tundeid, hoolimist ja pigem meelt kui mõistust. Kui number 1 toetub iseendale, siis number 2 ei ole kunagi täiesti rahulik.

Võtmesõnad: Duaalsus, tunded, hoolivus, tasakaalutus, teadvus, kohanemisvõime, peenetundelisus, mõistvus, leebus, tähelepanelikkus; pigem järgija kui liider.

 

3 ühendab 1 ja 2 omadused. Ioon, mis tekkis 0-st, püüdis number 1 all oma individuaalsust maksma panna ja tajus number 2 all teiste külgetõmmet, tunneb nüüd vajadust sotsiaalse suhtlemise järele. 3 tähistab suhtlemisvajadust ja puhast elurõõmu. Oma ülevoolava entusiasmiga heidab 3 kõigele päikeselist sära. 3 on ekstravert, kelle isiklik magnetism tõmbab teisi ligi, innustades nende arengut ja kasvu. Ta on suhtleja, kellel on kaasasündinud võime hinnata lõbu, romantikat, kunsti ja ilu. Tema loov kujutlusvõime teeb kõik võimalikuks, seetõttu on tal palju tundmusi ja kogemusi. 3 on sõbralik ja ülevoolavate tunnetega, seltskondlik ja mitmekülgne. Kui mõnd numbrit on võimalik pidada muretuks, siis just ülevoolavat 3-e.

Number 3 on numbrite 1 ja 2 summa. Samas väljendab matemaatiline tehe 1+2=3 number 1 mõju numbrile 2: loovus teeb lõpu kahevahelolekule. Kui number 1 viitab olemusele ja number 2 dilemmale “olla või mitte olla”, siis number 3 sümboliseerib tegu.

Number 3 puhul võib alati tajuda lõpuleviimist. Maailma suurimates religioonides on Jumalat kirjeldatud kolmainsusena: kristluses Isa, Poeg ja Püha Vaim; hinduismis Brahma kui Looja, Vishnu kui Kaitsja ja Shiva kui Hävitaja.

Võtmesõnad: Loovus, tegutsemine, teotahtelisus, algatusvõime, teenimine, ülevoolavad tunded, seltsivus, dramaatilisus; suhtlemisaldis, erilaadne.

 

4 on teadvus ruudus ning tähistab süsteemi ja korda. See on kindluse, turvalisuse, stabiilsuse ja konservatiivsuse sümbol. See on ehitaja, kes peab alluma maistele oludele, kus domineerivad vorm ja aine. Piibli loomisloos loodi neljandal päeval Maa.

Külgetõmme, mida ioonid tundsid numbri 2 all, viis suhtlemiseni numbri 3 all. Nüüd, number 4 all, leiab aset vältimatu energia kontsentreerumine. Toimub formeerumine. Ioonid “mõistavad”, et nad ei või enam energiat laiali puistata, vaid peavad hakkama seda seadma viljakasse korrapärasesse süsteemi. 4 arendab praktilist loomust.

Number 4 on sümboolselt seotud materiaalse tegelikkusega. Selle üks sümboleid on ruut, mis saadakse, kui numbrile 1, inimese sisemisele jõuvarule, liidetakse number 3, inimese loovus. Me asetame ennast aega (neli aastaaega ja Kuu neli faasi) ja ruumi (ilmakaared) vastavalt numbrile 4. Seega on number 4 seotud mõtlemisprotsessi loogiliste, konkreetsete ja praktiliste aspektidega.

Võtmesõnad: Loogiline mõtlemine, praktilisus, instinktid, konkreetsus, materiaalne maailm, vorm, töö, kord, ehitamine, stabiilsus, vastupidavus, distsipliin.

 

5 sümboliseerib vabadust, muutumist ja seiklust. Uudishimu ja pidev tegutsemine loovad leidliku, kohanemisvõimelise ja mitmekülgse olendi, kes on alati valmis riskima.

5 asub numbritsükli 1–9 keskel, väljendades inimlikkust, isiksust materiaalses maailmas, võimalust otsustada. Seda võiks nimetada pöördepunktiks, kus keha ja vormi saanud ioonid peavad otsustama oma saatuse tsükli teises pooles 6–9. 5-le avaneb palju võimalusi ja erinevaid kogemusi, millest ta saab vajalikku informatsiooni otsustamiseks.

5 suhtleb pealiskaudselt ja palju. Oma erinevate minevikukogemuste tõttu on ta loomult korraldaja ja reklaamija. Ta on hea suhtleja, kes teab kõigest natuke ning tahab ringi rännata, et kogetut teistele edasi anda. 5 tõmbab vastupandamatu magnetismiga ligi vastassugupoolt ja see viib vastutuseni koduste asjade eest, mis järgneb number 6 all.

Inimesed õpivad ja arenevad, kasutades oma viit meelt. Viis meelt on inimese energiamustri tuumaks, mis asub nimediagrammi keskel (lähemalt 6. peatükis). Kui nimediagrammil ülespoole suunatud viisnurk väljendab valguse, vaimsete püüdluste ja hariduse jõudu, siis allapoole osutav viisnurk näitab pimeduse, nõiakunsti ja musta maagia jõudu. Need inimesed, kelle nimes domineerib number 5, on valiku ees, kas mõista, et nad on jumalikud olendid, või elada nii, nagu elaksid vaid üks kord.

Võtmesõnad: Meeled, areng, paindlikkus, sallivus, õppimine, mitmekülgsus, leidlikkus, kohanemisvõime, muutus, tegutsemine, reisimine, seiklus, propaganda, tehingud.

 

6 on kohusetundlikkus, soov luua harmooniat, tõde, õiglust ja tasakaalutunnet enda ümber. Armastus ja kaastunne on tema meeles ülimad, seetõttu saab ta olla edukas õpetaja, nõuandja või tervendaja. Teisi tõmbab tema poole temast kiirguv arusaamine.

Number 5 all oli võimalus kogeda sündmusi ja emotsionaalseid kohtumisi. Nüüd ollakse valmis võtma enda peale sotsiaalset ja perekondlikku vastutust ehk number 6 vibratsioone. 6 on perekondlik, kunstiandega vibratsioon, selle numbri all peavad ioonid kohanema teiste vajadustega.

6 igatseb lähedast kaaslast, abielu, kodu ja perekonda, kus valitsevad ilu ja harmoonia. Sellega kaasneb loomulikult vajadus kogukonna teenimise järele. 6 jääb paigale, liitudes kogukonna konservatiivse elemendiga, kus ta saab luua parema elukvaliteedi. Olles kunstiandeline, võib ta saada suurepäraseks kunstnikuks.

Numbris 6 on numbri 3 loovus tõusnud teadvuse kõrgemale tasandile. Numbri 2 tundeid ja meelt rakendatakse materiaalses maailmas 4 : 2 + 4 = 6. Kui nimes esineb number 6, näeme intellektuaalset loovust kujutlusvõime tasandil, mis on praktilist intellekti sümboliseeriva number 4 vastaspoolus.

Number 6 on seotud armastuse, tervise, ilu, harmoonia, rahu, mõistmise, soodsate juhuste ja õnnega. Kuueharuline Taaveti täht koosneb ülespoole osutavast kolmnurgast (meesaspekt – tuli ja õhk) ja allapoole osutavast kolmnurgast (naisaspekt – maa ja vesi). Jumal lõi maailma kuue päevaga, seega sümboliseerib number 6 ka lõpuleviimist ja täiuslikkust.

Võtmesõnad: Intellektuaalne loovus, kujutlusvõime, abstraktne mõtlemine, perekondlik ja sotsiaalne vastutus, teenimine, armastus, kaastunne, nõustamine, tervendamine.

 

7 otsib vastuseid. Ta püüab luua filosoofiat, mille järgi elada ning eksistentsi saladustesse tungida. Kuna analüüsiks on vaja üksildust, tunneb number 7 vajadust olla üksi, eemal rahvahulkadest, looduses. Ta otsib sõprust nendega, kes on kõrgemal teadvusetasandil ja sobivad temaga.

Ja seitsmendal päeval Jumal puhkas. Kõik puhkab number 7 all, sest mõtlemiseks on vaja aega. Ioonid number 7 all tunduvad olevat tasakaalus ja rahulikud; nad saavad aru, et nüüd on neil vaja vaikida ja mõista. Algab analüüs.

7 juhatab ilma silmanähtava pingutuseta füüsilise lõpetatuse tsüklisse. Eesmärgid, mille poole nii kaua püüeldi, on imeväel saavutatud. On aeg filosoofiliste ja metafüüsiliste huvide jaoks. 7 sümboliseerib täiuslikku mõtlemist, seepärast nimetatakse teda pühaks numbriks ning seepärast satuvad teadlased, filosoofid, õpetajad, müstikud ja vaimulikud tema mõju alla. 7 füüsiline aspekt on seotud kehalise tervisega, see vibratsioon muudab keha väga tundlikuks.

Numbrit 7 on kõige raskem tõlgendada, ometi on selle esinemine nimes kõige tulutoovam. See on viimane materiaalse maailma piiride meeldetuletaja. See on Kreeka jumala Kronose sümbol ja tuletab meile meelde, et ükski piiratud kestusega asi pole päris reaalne, vaid üksnes materiaalselt reaalne. Kõik, mis on aineline, on piiratud elueaga. Numbrid 1–6 ei hõlma aja mõistet. Neile kuuele numbrile tuleb lisada ajaelement, et muuta materiaalne maailm lõpetatuks. Number 7 sümboliseerib materiaalse maailma täielikkust. Vikerkaares on seitse värvi, heliredelis seitse nooti, nädalas seitse päeva, muistses maailmas tunti seitset planeeti, kehas on seitse tšakrat, samuti teame seitset surmapattu ja seitset voorust. Number 7 on sild vaimuilma.

Võtmesõnad: Aeg, materiaalsed sidemed, materiaalse maailma piirid, sild vaimuilma, vaikus, enesevaatlus, intuitsioon; analüüsiv, vaimustuv, suletud, filosoofiline, müstiline.

 

8 peab võimu enesestmõistetavaks, sest nüüd on tal kontroll ja vastutus valitud valdkonnas. Talle jagatakse tunnustust ja rahalisi hüvitisi.

Number 8 on seotud karmaga, ioonid lõikavad seda, mida nad on külvanud. Võim on number 8-ga seotud omadus. Ind, innukus, püsivus ja avarapilgulisus annavad 8-le ambitsioonid ja lisaomadused, mida on vaja materiaalsete eesmärkide saavutamiseks. Tal on tung ületada kõik takistused ja saavutada lõpuks osavuse ja püsivuse abil edu. 8 võib tõusta tippu ideede ja plaanide abil, mis on tekkinud järk-järgult – seitsmes eelmises tsüklis. Õigluse ja eetiliste normide, õigete otsuste ja organiseerimisvõimega saavutab ta tunnustuse, võimu ja rahalise tasu.

Kui number 2 tähendab teadvust ja tundeid, siis number 8 viitab kõigele alateadlikule inimeses. Number 8 sümboliseerib mateeriat ennast: matemaatikas on see 2 kuubis: 2 x 2 x 2 = 8. See teebki number 8 kummaliseks ja müstiliseks.

Võtmesõnad: Alateadvus, materiaalse uuenemine, ajatu ruum, tasakaal, dharma (teha seda, mida teha tuleb), võim, vastutus, rahaline hüvitus, õige otsus, tunnustus.

 

9 tähistab isetust ja kaastunnet. Haaratud armastusest kõige vastu, tahab ta oma energiat rakendada üleüldiseks teenimiseks. Ta esindab ebaisekat ellusuhtumist – suuremeelset, heasoovlikku ja kannatlikku. See on kunstnik ja mõtleja, kes on tsükli eelmistel astmetel oma oskusi arendanud ning valmis nüüd oma teadmisi kogu ülejäänud maailmaga jagama.

Ioonid on täiuslikkusele jõudmas. Nad on rännanud läbi kogu tsükli üheksa osa, kogudes kogemusi. Nüüd, lõpptsüklis, jõuavad nad täieliku arusaamiseni teiste vaadetest ja arvamustest ning nende sallimiseni.

9 on valmis andma universumile tagasi selle, mida ta on tsükli eelmise kaheksa astme jooksul õppinud. Tsüklilisuse seadus ei luba raiskamist ning nõuab antu tagasi. Kui seda tehakse meeleldi, toob number 9 kaasa üksnes rõõmu ja võlgadeta sisenemise järgmisse tsüklisse.

Number 9 sümboliseerib inimese kaasasündinud, eelmistes eludes realiseerimata loovuse, annete ja võimete kogusummat. Sundmõtted, pealesunnitud sõnad ja teod tulenevad sellest numbrist inimese energiamustris. Ateistil on äärmiselt raske selle numbriga kaugele jõuda.

Sümboolselt asub number 9 numbrist 1 äärmiselt kaugel. Kui number 1 on ego ja enesearmastus, siis number 9 on antiego ja jumalik armastus. Kui number 1 ütleb sulle, kes sa oled seda elu alustades, siis number 9 näitab, kus ja kes sa oled olnud eelmises elus. Number 8 suunab, kuidas ühendada oma energiamustri need kaks joont.

Võtmesõnad: Vaimne loovus, jumalik armastus, kaasasündinud anded, lõpuleviimine, karma (tasu eelmistes eludes tehtu eest), kaastunne, kannatlikkus, kõikehaaravus, sallivus, isetu teenimine, lõpetamine.