Nime numeroloogia


Esileht  »  Numeroloogia

Igas uues elus saab inimene võimaluse heastada eelmiste elude eksimusi. Igas elus on meile antud konkreetsed ülesanded ja võimalused nende täitmiseks koos valikuvabadusega nende ülesannete püüdlikuks täitmiseks või nende täitmisest kõrvalehiilimiseks.


Kosmilise informatsiooni käesoleva elu ülesandest saame numbrite abil. Need vajalikud numbrid saab inimene sünnimomendiga. Saame numbrid, mis mõjutavad meid kogu elu (eluteenumbri jne).

Täiendava kosmilise mõjutuse annab inimesele tema nimi, nii ees- kui perekonnanimi, hüüd- ja varjunimi. Lapsele antud nimi kajastab kosmilist mõju selle inimese saatusele. Nime või perekonnanime vahetamine annab uusi täiendavaid mõjutusi.

Paljud rahvad on märganud nime mõju inimesele. Vanad araablased vahetasid oma väikelapse nime juhul kui viimane reageeris oma nimele sagedaste ja kestvate nutuhoogudega. Eestlaste tavade kohta avaldatud kirjanduses on väide, et kui laps hakkab kohe pärast ristimist nutma, siis on talle pandud vale nimi.

Meie esivanemad siiski sellepärast lapse nime muutma ei hakanud. Sõna võib mõjuda rahustavalt, sõna võib tõsta tuju, sõna võib tappa jne. Nime või sõna kosmilise mõju hindamiseks teisendatakse kõik selles olevad tähed numbriteks

1. Nime mõju - Liites kokku kõik nime või sõna tähtede numbrid ja seejärel taandades (mitmekohaliste arvude puhul üksikuid numbreid omavahel liites) need ühekohaliseks arvuks, saame nime või sõna kosmilise mõju.

2. Sisetunnetuse - Liites kokku kõik nimes olevad täishäälikud ja seejärel taandades need ühekohaliseks arvuks, saame inimese sisetunnetuse.

3. Välismulje - Liites kokku kõik nimes olevad kaashäälikud ja seejärel taandades need ühekohaliseks arvuks, saame inimese välismulje. Naise neiupõlvenime numeroloogia näitab nime mõju iseloomule ja saatusele enne abiellumist. Hilisem nimi näitab, kuidas abielu on mõjunud.

4. Püüdlus - Liites kokku kõik nime tähtede numbrid ja inimese eluteenumbri ning seejärel taandades need üheks arvuks, saame sihi, mille poole inimene oma elu jooksul püüdleb.Numbrile vastavad tähed:

Tabeli alusel sea oma nime tähed vastavusse numbritega ja taanda numbrid liitmise abil ühekohaliseks (va juhul, kui vastus on 11 või 22).

1
    2      3     4      5     6     7     8     9
A
    B     C     D     E     F     G     H     I
Ä
    K     L     M     N     O     P     Q    R
J
    T     U     V     W    Ö     Y     Z
S            Õ
    Ü     Ž
Š            X     Nime numbrite tähendused.

1 on
individuaalsuse, enesekindluse, millegi alguse ja juhiomaduste number.
Nendel inimestel on ergilisust, eesmärgikindlust, visadust, edasipüüdlikkust, auahnust, agressiivsust. Hea keskendumisvõime, suurepärane mälu. Need inimesed juhivad, jagavad, leiutavad. Alati tõmbab neid uus ja ebaharilik, nad on äärmiselt sõltumatud, iseseisvad. Nad ei suhtu hästi ettekirjutustesse ega tegutse kergelt teistega koos. Nad ei järgi nõuandeid ja panevad neid sageli pahaks. Nad pole alati meeldivad. Neil on vähe lähedasi sõpru, nad ei hooli armastusest. Kui nad on sõbralikud ja sümpaatsed, siis on nad seda omakasu pärast. Nad on kangekaelsed, uhked ja originaalsed.


2 on
liidu, kohanemisvõime, tasakaalu ja vastuvõtlikkuse number.
Need inimesed on pehmed, mahedad, naiselikud, taktitundelised ja leplikud. Armastavad rahu ja harmooniat, alluvad meelsasti teistele. Ülekaalus on vaimsed huvid, hea veenmisoskus ja diplomaatilised võimed. Kuid nad võivad olla ka õelad, vaenulikud, valelikud ja isegi julmad.


3 on
ekspansiivsuse, loomingulisuse, seltskondlikkuse ja väljendusrikkuse number.
Need inimesed on energilised, mitmekülgsed, teravmeelsed ja fantaasiarikkad. Sageli väga andekad, eriti kunstis. Võtavad asju kergelt ja lihtsalt, näib, et saavutavad edu ilma suurema pingutuseta. Tavaliselt on nad uhked, vabameelsed, võimukad, edukad ja õnnelikud. Ihaldavad populaarsust ja teiste heakskiitu. Sageli on nad ka seksuaalselt väga aktiivsed.

4 on
stabiilsuse, praktilisuse, distsipliinitunde ja selgepiirilisuse number.
Need inimesed on soliidsed, praktilised, töökad ja kõike kainelt kaalutlevad. Neile meeldib rutiin, pisiasjadega tegelemine ja raske töö. Neil puudub loov säde. Nad võivad olla head organisaatorid. Nad on sünged, edasirühkivad, kahtlustavad ja pikka viha pidavad. Hooti raevukad, isegi vägivallatsejad ning liiga melanhoolsed. Nad ei ole elus kuigi edukad ning iga kordamineku saavutavad nad raskelt. Traditsiooniliselt on number 4 vaesuse ja õnnetuse tähis.

5 on
muutuste, vabaduse, liikumise ja aktiivsuse number.
Need inimesed on rahutud, närvilised, hulljulged ja veetlevad. Neid võlub risk, uued inimesed ja reisimine. Vahel on nad ennasttäis ja sarkastilised. Nad vihkavad kohustusi ja hoiduvad neist nii palju kui võimalik. Nad on tundlikud, ebakindlad, seksuaalselt külgetõmbavad ja kalduvad sageli liiderlikkusele.


6
on ilu, harmoonia, armastuse ja mugavuse number.
Need inimesed on tasakaalukad, heasüdamlikud, hellad, sõbralikud ja kodust tüüpi inimesed. Andekad, eriti kunstis. Võimekad töötegijad, kuid neil puudub sageli ärivaist. Nad on õnnelikud vaid oma pere ja sõprade ringis. Vahel on nad hajameelsed ja liiga lobisemishimulised.


7 on
sisekaemuse, üksinduse, sisemise tarkuse ja müstitsismi number.
Need on kõrge intelligentsiga, range enesekontrolliga, müstikasse kalduvad inimesed, kes tavaliselt hoolivad vähe rahast. Nende hulgas on rohkesti erakuid, õpetlasi ja filosoofe.

8 on
pragmatismi, äri ja raha äratundmise number.
Need inimesed on tugevad, vastupidavad ja praktilised. Nad võivad olla edukad poliitikud ja ärimehed. Nende karjäär on rajatud pingutustnõudvale tööle ja võitlusele. Nad on oma tegudes ettevaatlikud, aga järjekindlad, kuid ilma suurema inspiratsioonita. Nad on enamasti karmid, isekad ja mässumeelsed. Nad võivad olla sageli edukad, kuid samas võib neile osaks saada ka täielik läbikukkumine.

9 on
teiste teenimise, vaimsuse, kaastunde ja millegi lõpu number.
Nendel inimestel on kõrge vaimsus, avar mõistus, kirglikkus, impulsiivsus, romantilisus ja veetlevus. Täiuslik seksuaalsus. Kindlameelsed, jõulised, kuid ka sallimatud ja kadedad, eriti nende suhtes, kes on nendega opositsioonis. Nad võivad olla andekad teadlased või kunstnikud.

11 on humanitaarsuse, ideaalide, uuenduste ja ühiselu number.

22 on võimu, autoriteedi, teadmiste ja edu number.Püüdluste ehk sihinumbri tähendused
(s.o nime mõju numbri ja eluteenumbri summa).

1 Töö- või loomingusaavutused, juhtiv positsioon, edu.
2 Sõprus, perekond, armastus.
3 Edu töös, loomingus, armastuses. Väline sära.
4 Korraarmastus, töökus, nõudlikkus.
5 Edu loomingus, armastuses ja reisimises.
6 Edu, kohusetunne.

7 Vaimsed väärtused, müstika.
8 Edu, majanduslik jõukus, võim.
9 Edu töös ja loomingus. Soov valitseda, juhtida ja kõiges välja paista.

11 Humanitaarsus, ideaalid, uuendused, ühiselu; aga kui inimene loobub sellisest väljakutsest, siis 11 taandub 2-ks.
22 Võim, autoriteet, teadmised, edu; aga kui inimene loobub sellisest väljakutsest, siis 22 taandub 4-ks.


Elutee ehk saatuse numbri leidmine.

Elutee ehk saatuse number mõjutab kosmiliste võngete abil inimest kogu elu. See määrab, kas inimene saavutab elus midagi kergelt või ainult läbi raskuste. Eluteenumber saadakse sünnikuupäeva, -kuu ja -aasta numbrite liitmisel, kusjuures eelnevalt teisendatakse kõik need arvud ühekohalisteks.


Näiteks: 5. detsembril 1976 sündinud isiku eluteenumber on 5+1+2+1+9+7+6=31=4. Nime numbrite tähendused.

Näide hindamiseks: 4199 2144 MARI TAMM (5. detsember 1976)
1. Nime numeroloogia 7
2. Sisetunnetus 2
3. Välismulje 5
4. Püüdlustenumber 2

Nimes esineb kolmel korral number 4. Järelikult Mari nimi annab talle küll töökust ja praktilist meelt, kuid samas ei ole ta elus siiski väga edukas. Sisetunnetuse number ning püüdluste number on mõlemad 2, mis tähendab, et inimene on pühendunud perekonnale ja sõpradele ning armastab rahu ja harmooniat.

Detailsemaks hinnanguks soovitatakse analüüsida nime täht-tähelt, et näha, mitu korda iga number esineb ja milline üldse puudub. Sagedasti korduva numbri mõju on isikule vastavalt tugevam!

Tutvunud nime mõjuga inimesele, võime neid teadmisi kasutada suhtlemisel teineteise paremaks mõistmiseks. Nime mõju hindamine võib meil aidata mõista seda, miks mõni inimene saavutab kõike kergemalt, miks aga teisel inimesel on peaaegu kõikjal ees takistused.Comments