Kosmiline kood


Esileht  »   Numeroloogia

 
 
 Kosmiline kood viitab võimetele ja osutab saatusele:
 
 
Näiteks olete sündinud 11.juulil 1953. Kirjutame: 11.07.1953. Liidame: 1+1+7+1+9+5+3=27. See on esimene tööarv. Liidame selle numbrid uuesti: 2+7=9
Saame teise tööarvu ( Kui teine tööarv on 10, osutab see valge maagi võimetele, 11 aga iseloomustab musta maagiat. Kui teine tööarv on 11-st suurem, siis liitke seda moodustavad arvud). Esimesest tööarvust lahutame teie sünnikuupäeva kahekordistatud esimese numbri (kui sünnikuupäev on 25, siis 2x2, kui sünnikuupäev on 30, siis 3x2 jne.): 27-(1x2)=25. See on kolmas tööarv. Liidame kolmanda tööarvu numbrid: 2+5=7. Saame neljanda tööarvu. Kirjutame teie sünninumbrid ja neli tööarvu ritta: 11.7.1953.27.9.25.7. Kirjutage tööarvud välja tabelina. Kui seal mingeid arve polnud, tõmmake  kriips.


 
                                             111      -      777
                                       
                                                       22      55       -
 
                                                       3          -       99
 
 


TÕLGENDUSED
 
 

l  (ego). Üksainus üks näitab, et vastsündinus peitub egoistiprogramm, tema energia on suunatud omaenda isiksuse arendamisele. Kahe ühe puhul on egoism väljendunud vähemal määral, kolme ühe puhul on iseloom järeleandlik - energia väline ja sisemine kasutamine püsivad tasakaalus. Nelja ühe korral on ülekaalus väilisele maailmale avaldatav mõju: inimene on tugev ja tahtejõuline. Viis ühte viitavad sihikindlale ja julmale iseloomule, kuue ühe puhul on tegemist despoodiga, kes lähedaste ja sõprade heaks on siiski valmis eneseohverdusteks.

 

2 (energeetika). Kaks on energeetilise jõu näitaja. Kahtede puudumine või üks kaks tähendab oma bioenergiavaru puudumist: kanal on avatud võõra või kosmilise energia intensiivseks kogumiseks. Sellised on nn. „energiavampiirid“. Tõenäoliselt armastate vanu esemeid ja teil on hea suhtlemisvõime. Elava suhtlemise abil püüate saada energiat ümbritsevatelt inimestelt. Teie jõuvarud on piisavad, kuid püüdke oma kehalistele võimetele rohkem tähelepanu pöörata. Kaks kahte näitavad, et inimene on võimeline energiat teistega jagama ning võib saada tervendajaks. Kolm kahte tõendavad häid ekstrasensoorseid võimeid, neli-viis kahte on aga tugevatel ekstrasenssidel, kes kalduvad mõnikord despotismi. On ka teine viis, kuidas bioenergeetika seisundit kindlaks määrata. Pöörduge teise tööarvu poole. Kui see ei ole suur (1-4), siis olete energiavampiir, kes elab teiste energia arvel. 5-9 näitavad, et olete nn. energiadoonor. Võtke arvesse ka sellist avastust: arvu 2222 puhul pakute vastassoole väga suurt huvi. Kui aga lisanduvad veel kolm kuut (666), siis hoiduge võrgutamisest!

 

3 (korrapärasus). Kolmede puudumine viitab väga korralikule ja täpsele inimesele, kes paistab teiste seast välja juba oma kõneviisi poolest. 3 - neid inimesi küll häirib korralagedus, kuid see ei sega neid elamast: kõik oleneb meeleolust. 33 - head võimed täppisteadusteks. 333 - veelgi paremad võimed teadusaladel. Kui võimeid teaduses ei realiseerita, väljenduvad need pedantsuses ja ülikorralikkuses. Nelja kolme puhul avaldub soovimatus areneda, viie kolme puhul aga omandab see konservatiivsus patoloogilise iseloomu.

 

4 (tervis). Neljade puudumine näitab, et see inimene on vastuvõtlik haigustele. 4 - põdema hakkab peamiselt vanaduses. 44 - väga terve või kergesti ärrituv inimene. Suurema neljade arvu puhul on võimalik temperamendi (sealhulgas seksuaalsuse) ebanormaalne avaldumine. 

 

5 (intuitsioon). Kui viisi ei ole, siis on sündimise ajal kanal avanemata jäänud. Need inimesed püüavad alati midagi ette võtta, teevad plaane, eksperimenteerivad, rehkendavad. Elukogemused näitavad, et sellised isikud teevad palju vigu. Neil on raske elada, sest nad püüavad igalt poolt pea ees liibi minna. 5 osutab avatud kanalile - need inimesed teevad vähem vigu. 55 - inimest juhivad kõrgemad jõud. Kolme viie korral avaneb selgeltnägemise võime, nelja viie puhul võidakse ühel ajal viibida eri dimensioonides. On momente, mil sellised isikud viibivad teisel pool aega ja ruumi.

 

6 (maa märk). Kui kuusi ei ole, tuli inimene sellesse maailma elukutset saama. Füüsiline töö on talle vajalik, aga ta ei armasta seda. 6 osutab kahe jalaga maa peal olevale isikule. Füüsiline töö on vajalik, ent ta võib mõelda ka õppimisele. 66 - väga maine. Füüsiline töö pole talle vajalik, tema aga armastab seda. 666 - ärev märk. Inimene on väga meeldiv ja temperamentne, ent tema partneril peab olema palju kahtesid. 6666 - see inimene on oma eelmistes eludes saanud palju tööd teha ning tal ei lasu füüsilise töö iket. Ta peab tingimata kõrgkooli astuma - eriti kui tal on ka üheksaid.

 

7 (vaimsus). Kui seitsmeid ei ole, sündis inimene, et teenida neid järgmisteks muundumisteks (eludeks). Seda on võimalik teha ainult kaastundega. Nende elu on raske ja keeruline. Üks seitse annab tunnistust talendi algetest, mida tuleb arendada, kaks seitset tõendavad juba ilmsemaid andeid. 77 on väga tugev märk, kui selle jõudu täielikult arendada. Inimene on musikaalne, tal on kunstimaitset ja -annet. 777 on eriline märk, mis näitab, et inimene on tulnud maa peale lühikeseks ajaks. Sellised isikud puutuvad kokku tõsiste raskustega. 7777 on ärev märk. Neli seitset on inglitel, kes on tulnud maa peale ja surevad juba väikelapseeas. Sellise märgiga inimesed peavad olema väga ettevaatlikud.

 

8 (usaldusväärsuse märk). Isikutele, kelle koodis kaheksad puuduvad, ei tasu eriti loota. Üks kaheksa on täpsetel inimestel, kaks kaheksat sellistel, kes on võimelised eneseohverduseks, kolm rahva teenimisele pühendunutel, nelja on väga harva - ainult parapsüühiliste võimetega lastel. 8888 on sel sajandil ainult 1988. aastal sündinutel. Need lapsed on arenenud võimetega, eriti täppisteaduste õppimiseks.

 

9 (vaimsete võimete tase). Ühe üheksa puhul on need normaalsed, kahe puhul hiilgavad. Kolme üheksaga lapsed õpivad juba otsekui iseenesest, neil on suurepärane mõistus, aga nad on teiste vastu ülearu nõudlikud. 9999 - inimesele on antud tõetundmine ja haruldane mõistus, aga talle on omased jõhkrus ja halastamatus. Väga suur tähtsus on eri ruutude arvukombinatsioonidel. Kolme kuue korral, kui kahtesid ei ole, muutub inimene energiavampiiriks, kes saab teistelt laenguid. Seitsmed ei garanteeri ingellikku iseloomu, kui ühtesid on minimaalselt. Kõigil neil juhtudel tuleb koostada õigesti lapse kasvatamise programm, et looduse antud omadusi harmooniliselt kujundada.

 

Tutvustame ka mõnede numbrikonbinatsioonide tähendusi sünniaja arvude reas:

 2  ja  4  - kombinatsioon näitab ärrituvust

 2, 5, 7  - side kosmosega

 3, 6, 9  - kosmilise energia abil eesmärgi saavutamist

 2, 5, 8  – kerge saatus

 1, 4, 7  – kaasasündinud heaolu

 3, 2 , 1 - tugev energeetika

 6, 5, 4  - tugev tahtejõud

 9, 8, 7  - talent

 3, 5, 7 -    kaitseinglist lähtuv õnnestumine

 9, 5, 1 -  edu

Näitena võtame  alguses toodud numbrikombinatsiooni 11.7.1953.27.9.25.7.  

ja tabeli:                                         111      -      777

                                                        22      55       -

                                                        3          -       99
 
2 ja 4 numbrikombinatsioon puudub, sest tabelist näeme et isikul on küll kaks kahte kuid neljad on puudu. Antud isik on rahulik, ei ärritu kergesti.

2, 5, 7 numrikombinatsioon on antud isikul olemas, mis näitab et tal on olemas side kosmosega.

3, 6, 9 numbrikombinatsioon jällegi puudub, mis näitab et kosmilise energia abil tema eesmärke ei saavuta. Peab kasutama olemasolevat sisemist energiat.

Ja niimoodi numbrikombinatsioone edasi otsides leiame mis võimalused ja anded on meile sündides kaasa antud ja milliseid oleks vaja arendada!

Kuidas saada üht või teist omadust? On vaja ilmutada tahtejõudu, ületada ennast. Kui kahtesid ei ole, arendage oma energeetikat, kaheksate puudumise korral aga täpsust.