GİRİŞ


Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.- M. Kemal AtatürkSite genel kullanıma açıktır.

Öğretmenler üye olarak siteye katkıda bulunabilir.

İçerikler milli eğitim genel ve özel amaçlarına ve müfredatlara uygun, sade ve güvenilir olmalıdır.

İçerikler Tarih BİLSEK Yürütme Kurulu tarafından kontrol edilir, gerekli görülmesi halında düzeltme yapılır.

TARİH ve KÜLTÜR KULÜBÜ
BİLSEK Gençlik Kulübü Derneğinin bünyesinde faaliyet gösterir. 

“Tarih Kainatın Vicdanıdır”

13 Şub 2018 02:52 tarihinde Tarih BİLSEK tarafından yayınlandı

 Tarih hayatımızın vazgeçilmezidir, nereye baksak onu görür onu yaşarız. Sizce de dünü bilmeyen bugünü anlayabilir mi, bugünü anlamayan yarını inşa edebilir mi? 

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi, her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip çıkarak dil din, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. 

Geçmişini öğrenen kişi, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. 

Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler.Tarih öğrenmek bireysel olarak da kazanımlar sağlar. Çeşitli olaylar arasında ilişki kurup, mantık yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazandırır. 

Kişi tutucu ve bilime aykırı düşünme biçimi yerine ileriye dönük, güncel olayları geniş açıdan değerlendirebilen, toplumsal gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen bir düşünme tarzına sahip olur.

"Sanal Ortam... Yalın Eğitim..." Projesi

16 Eyl 2017 04:10 tarihinde Mehmet KÖŞK tarafından yayınlandı   [ 16 Eyl 2017 04:15 güncellendi ]

Bu site BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği tarafından geliştirilen "Sanal Ortam...  Yalın Eğitim... " projesinin bir parçasıdır. Projenin genel amacı,  geleceğimiz olan gençlerin gelişimine sivil katkılarda bulunmaktır.
Özel amaçları ise
1- Eğitim paydaşlarını bir araya getirerek eğitim alanında yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirme ve eğitimin kalitesini artırma,
2- Eğitim ile ilgili paydaşların birlikteliğini sağlama, yönetişim anlayışının yerleşmesine katkı verme,
3- Zümreler bazında çalışma grupları oluşturma, bilgi, belge, tecrübe paylaşımı için sanal iletişim ağları kurma,
4- Eğitim ile ilgili projeler üretme ve uygulama,
5- Eğitimciler  arasında mesleki dayanışma ortamı oluşturma, mesleki gelişimlerine katkıda bulunma,
6- Eğitim için bilgi, birikim ve gelişmeleri paylaşma,
7- Eğitimde kalite ve yalın felsefesini uygulanabilir hale getirme

1-2 of 2

Comments