Strona główna‎ > ‎

Sposoby zmniejszania tarcia


Sposoby zmniejszania tarcia

 • Stosowanie olejów smarowych

    Są to oleje, które zmniejszają tarcie, między stykiem dwóch pracujących ze sobą elementów dzięki swej właściwości, którą jest lepkość. Działanie             olejów smarnych polega na tym, że powlekają one powierzchnie elementów trących o siebie swą powłoką, która jest gładka i śliska. Warstwa oleju     powoduje, że elementy nie stykają się ze sobą, dzięki czemu potrzeba mniejszej energii, by części były w ruchu, a one same są chronione są przed nadmiernym zużyciem, korozją oraz działalnością otoczenia.

Właściwości olejów: 
  • Lepkość – podatność poruszania się cząstek oleju względem siebie. Jest to zmienny parametr, a wpływ na niego ma temperatura. Gdy temperatura jest wysoka olej jest bardziej płynny i jego warstwa jest cienka, czyli lepkość jest niska, natomiast niska temperatura powoduje większą gęstość oleju, a to z kolei jego grubszą warstwę i dużą lepkość. Podatność tego parametru na temperaturę zależy od oleju.
  • Temperatura płynięcia oleju – określa temperaturę, w której olej nie spływa pod własnym ciężarem co obniża jego właściwości smarne. 
  • Temperatura zapłonu oleju – najniższa temperatura, której opary oleju ulegają zapłonowi po zetknięciu się z płomieniem. Temperatura ta powinna być jak najwyższa, by zminimalizować zużycie oleju.
  • Całkowita liczba zasadowa TBN (Total Base Number) - określania zdolności oleju do neutralizacji kwaśnych produktów spalania paliwa. Olej silnikowy wchłania je, chroniąc tym samym części metalowe. Ważne jest, aby olej był w stanie je zobojętnić i zapobiec korozji.


                             Wysoki VI                    Niski VI                                Indeks lepkości

Lepkość   

                                               Temperatura


 • Stosowanie łożysk kulkowych:Łożysko kulkowe – rodzaj łożysk tocznych, elementami tocznymi w nim kulki. Łożyska te w zależności od kształtu bieżni mogą przenosić obciążenia promieniowe, jak i osiowe.


    Łożyska kulkowe posiadają znormalizowany szereg wymiarów, który dostępny jest w katalogach firm je produkujących. Podział łożysk kulkowych: skośne dwurzędowe, wahliwe, skośne jednorzędowe, zwykłe i skośne.
1 – pierścień wewnętrzny

2 – koszyk

3 – blaszka osłaniająca

4 – kulka

5 – pierścień zewnętrzny


    Ruch, między pierścień wewnętrzny a pierścień zewnętrzny jest przekazywany za pomocą kulek. Kulki te stykają się z pierścieniami bardzo małą powierzchnią co przyczynia się do zmniejszenia tarcia.
 • Zmniejszenie siły nacisku, między trącymi elementami

    Wzór na obliczanie tarcia statycznego: Ts=μN

    Wzór na obliczanie tarcia dynamicznego: TD=μN

    gdzie:
    μ - współczynnik tarcia zależny od rodzaju powierzchni stykających się ciał

    N - siła nacisku prostopadła do powierzchni styku ciał

    Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku, więc analogicznie gdy
zmniejszymy siłę nacisku tarcie będzie mniejsze. • Użycie materiałów o niskim współczynnika tarcia 

    Skoro tarcie to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku to, gdy części trące będą wykonane z materiałów o niskim współczynniku tarcia to zmniejszy to siłę tarcia.


 • Zmiana z posuwania na toczenie

    Podczas toczenia elementy trące o siebie stykają się mniejszą powierzchnią niż w przypadku posuwania, a to powoduje mniejsze tarcie.
Tarcie toczne (nazywane również oporem toczenia) - opór ruchu występujący przy toczeniu jednego ciała po drugim. Występuje np. pomiędzy elementami łożyska tocznego, między oponą a nawierzchnią drogi. Zwykle tarcie toczne jest znacznie mniejsze od tarcia ślizgowego występującego między ciałami stałymi, dlatego toczenie jest częstym rodzajem ruchu w technice.
Tarcie toczne występuje na granicy dwóch ciał i dlatego jest sklasyfikowane jako tarcie zewnętrzne.
    Siłę tarcia tocznego obliczamy ze wzoru: Ft*R=N*f

    Ft - siła tarcia tocznego,

    f - współczynnik tarcia tocznego, jednostką jego jest metr,

    R - promień toczonego walca,

    N - siła nacisku ciała na podłoże.
    Siły działające na toczące się ciało:

    P - przyłożona w środku ciała siła ciągnąca,

    N - siła nacisku ciała na podłoże,

    Rp - asymetryczna siła reakcji podłoża.
     

Bibliografia:

 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje_smarowe
 2. http://achtel.com.pl/MobilPrzewodnik.pdf
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Łożysko_kulkowe
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_toczne
Comments