במרכז לתרבות ישראל לומדות שתי שכבות  ז' ו- ט' אותן מלמדים חמישה מורים.

תלמידי כיתות ז' לומדים תרבות ישראל שעה שבועית

מפגש במחצית א', ומפגש במחצית ב'.

 

תלמידי כיתות ט' לומדים תרבות ישראל שעה שבועית

מפגש במחצית א', ומפגש במחצית ב'.