הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה - 65%

הכנת משימות לימודיות בכיתה והגשתן בזמן. הגשה באיחור תגרור הורדה בציון המשימה  ובתפקוד הלימודי.


* תפקוד התנהגותי - 15%:

  - נוכחות סדירה ועקבית

  - הגעה בזמן

  - התנהגות נאותה


* תפקוד לימודי - 20%:

  - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה-עצמית וצוותית

  - הכנת מטלות כיתה ומטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

-